Leefbaarheidsbudget aanvragen

’thuis ondersteunt van harte de activiteiten die buurtbewoners organiseren die ten goede komen aan de leefbaarheid in een buurt. We hebben daarvoor een zogenoemd leefbaarheidsbudget. Om voor een vergoeding uit het leefbaarheidsbudget in aanmerking te komen, kunt u als huurder van ’thuis op deze plek een aanvraag bij ons indienen.
Of