Kamerverhuur

Een woning huurt u meestal voor een langere periode in uw leven. Als u een woning huurt bij ’thuis en u wilt aan iemand een kamer verhuren, dan moet u hiervoor toestemming aan ons vragen. Dat kan door te klikken op de groene knop 'Kamerverhuur aanvragen'. Als wij alle nodige documenten hebben ontvangen, beoordelen wij uw aanvraag.

Voor kamerverhuur gelden de volgende voorwaarden:

 • U huurt uw woning bij ’thuis al 6 maanden of langer.
 • U heeft een reden om een kamer te verhuren (u helpt bijvoorbeeld iemand aan onderdak omdat er op dit moment geen alternatieven zijn).
 • De kamerhuurder is ouder dan 18 jaar. Hij of zij heeft geen zelfstandige woonruimte.
 • De kamerhuurder moet zich op uw adres inschrijven bij de gemeente.
 • De kamerhuurder mag ergens anders geen overlast hebben veroorzaakt of andere wanprestatie hebben geleverd. Denk hierbij aan geluidsoverlast, drugsactiviteiten, prostitutie, etc.
 • U mag uw woning niet verhuren aan toeristen via bijvoorbeeld Airbnb.
 • De woning blijft uw hoofdverblijf, u moet zelf in de woning blijven wonen.
 • Als u de huur van de woning opzegt, of de huurovereenkomst wordt om een andere reden ontbonden, dan verlaat ook de kamerhuurder de woning.
 • Uw woning is geschikt om een slaapkamer te verhuren. Na de verhuur zijn er nog genoeg kamers over voor uzelf als huurder (en eventuele gezinsleden). Een woonkamer telt niet als slaapkamer. Een tweekamerwoning komt dus niet in aanmerking voor kamerverhuur.
 • U mag maximaal één slaapkamer verhuren.
 • De vergoeding die u krijgt voor het verhuren van de slaapkamer moet in verhouding staan tot de huur die u zelf betaalt voor de gehele woning. U mag er niet aan verdienen! (’thuis hanteert ¼ van de huurprijs als reële prijs).

Veel gevraagd over Kamerverhuur

Willen jullie het weten als ik aan iemand een kamer verhuur?

Algemeen

Ja, wij willen dat graag weten. U kunt toestemming voor kamerverhuur aan ons vragen door te klikken op de groene knop 'Kamerverhuur aanvragen'. Als wij alle nodige documenten hebben ontvangen, beoordelen wij uw aanvraag.

De persoon die bij u een kamer huurt, heeft geen recht op de huurovereenkomst. U blijft als hoofdhuurder verantwoordelijk voor uw woning en wat er in de woning gebeurt. In het aanvraagformulier leest u wat wij verder nodig hebben om uw aanvraag in behandeling te nemen. Nadat u de aanvraag heeft ingediend neemt een medewerker van ’thuis binnen 5 werkdagen contact met u op.

Krijg ik nog huurtoeslag als ik aan iemand een kamer verhuur?

Algemeen

De hoogte van uw huurtoeslag hangt af van uw situatie, zoals uw inkomen en de samenstelling van het huishouden. Als daar iets in verandert, kan dat gevolgen hebben voor uw toeslag. Gaat u een kamer verhuren? Neem dan contact op met de Belastingdienst op telefoonnummer 0800 0543 of kijk op www.belastingdienst.nl/toeslagen.

Ik heb van jullie toestemming om een kamer te verhuren. Kan de kamerhuurder het huurcontract overnemen als ik vertrek of overlijd?

Algemeen

Nee, een kamerhuurder heeft na uw vertrek of overlijden geen recht om in de woning te blijven.

Hebben jullie een voorbeeldcontract die ik samen met de kamerhuurder kan tekenen?

Algemeen

Neem hiervoor contact op met ’thuis via (040) 24 99 999. We helpen u graag verder.