Onderverhuur

Onderverhuur houdt in dat de huurder zijn of haar huis niet zelf bewoont, maar doorverhuurt aan een ander. Bij ’thuis mag dat niet. Als u bij ’thuis een woning huurt, moet u zelf in de woning wonen.

Huisbewaring
Het kan voorkomen dat u tijdelijk niet zelf in uw huurwoning kunt wonen. Bijvoorbeeld als u een paar maanden naar het buitenland gaat voor werk of stage. Of omdat u gaat ‘proef-samenwonen’ met uw partner voordat u beslist om echt te gaan samenwonen. Het is dan in sommige situaties mogelijk dat een ander persoon op uw huis past. Wij noemen dat huisbewaring. U geeft uw woning tijdelijk in bewaring maar blijft wel zelf huurder van de woning. U blijft dus ook zelf verantwoordelijk voor:

 • het op tijd betalen van de huur;
 • het voorkomen van overlast;
 • het geven van alle medewerking bij calamiteiten, bijvoorbeeld bij reparaties bij een lekkage.

Huisbewaring duurt minimaal drie maanden en maximaal één jaar. Het is niet mogelijk de huisbewaringstermijn te verlengen. Aan het eind van de afgesproken periode beëindigen we de huurovereenkomst, of keert u terug in uw woning. De huisbewaarder heeft in geen enkel geval recht op de woning.

Vertel het ons als u langer dan 6 weken niet in uw eigen woning verblijft
Als u geen gebruik wilt maken van huisbewaring bent u verplicht om ’thuis op de hoogte te brengen als u langer dan 6 weken niet in uw eigen woning verblijft. Dit staat in de algemene huurvoorwaarden die u bij het ondertekenen van uw huurovereenkomst heeft gekregen.

Veel gevraagd over Onderverhuur

Wanneer kom ik in aanmerking voor huisbewaring?

Algemeen

U kunt u in aanmerking komen voor huisbewaring als u tijdelijk geen gebruik kunt maken van uw woning door:

 • werk, stage of studie buiten de regio;
 • langdurige verpleging of verzorging;
 • een langdurige (wereld)reis;
 • proef-samenwonen;
 • een andere, zwaarwegende, reden.

Vertel het ons als u langer dan 6 weken niet in uw eigen woning verblijft
Als u geen gebruik wilt maken van huisbewaring bent u verplicht om ’thuis op de hoogte te brengen als u langer dan 6 weken niet in uw eigen woning verblijft. Dit staat in de algemene huurvoorwaarden die u bij het ondertekenen van uw huurovereenkomst heeft gekregen.

Hoe vraag ik huisbewaring aan?

Algemeen

Minimaal 2 maanden voordat u vertrekt, moet u toestemming aan ons vragen voor huisbewaring. U kunt huisbewaring aanvragen door een e-mail te sturen naar info@mijn-thuis.nl. U mag ons ook bellen op telefoonnummer (040) 24 99 999. 

Bij uw e-mail ontvangen wij graag ook de volgende documenten:

 • Bewijs waaruit blijkt dat u als hoofdhuurder voor een langere periode de woning verlaat. Bijvoorbeeld een stagecontract, vliegticket of documenten waaruit blijkt dat u wilt gaan proef samenwonen.
 • BRP met adreshistorie van de persoon die uw huis wilt gaan bewaren (de huisbewaarder).
 • Geldig ID van de huisbewaarder.
 • Een verhuurdersverklaring van de huisbewaarder.

Wij nemen geen aanvragen in behandeling als de woning al zonder onze toestemming door een andere bewoner wordt gebruikt. Dit is niet toegestaan. De huisbewaarder woont dan illegaal in uw woning.