Jaarlijkse huurverhoging

Ieder jaar passen wij op 1 juli de huurprijzen aan volgens de regels van de overheid. U ontvangt van ons altijd voor 1 mei een brief met de nieuwe huurprijs.

Huuraanpassing 2019
’thuis
kiest voor een beperkte huuraanpassing in 2019. Met onze Huurdersraad spraken we af dat de huuraanpassing bij ’thuis dit jaar niet hoger is dan 2,2%. Dat is minder dan de maximale huuraanpassing van 4,1% die de overheid toestaat. De gemiddelde huuraanpassing (van alle woningen) is 1,6%. Dit is gelijk aan de inflatie.

Hoeveel uw huuraanpassing precies is hangt af van het verschil tussen uw huidige huur en de streefhuur. De streefhuur is de huurprijs die past bij de kwaliteit van de woning. De hoogte van de streefhuur staat in de brief.

Veel gevraagd over Jaarlijkse huurverhoging

Wat is een streefhuur?

Een streefhuur is de huurprijs die past bij de kwaliteit van de woning. Om de kwaliteit van een woning te bepalen gebruiken we de woningwaardering. De woningwaardering is een puntensysteem om de wettelijke maximale huur van een woning te bepalen. De streefhuur wordt jaarlijks aangepast maar ligt altijd onder de wettelijke maximale huurprijs.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de woningwaardering?

Dan kunt u de woningwaardering laten controleren door de Huurcommissie. Kijk op de website van de Huurcommissie www.huurcommissie.nl voor meer informatie.

Wanneer ontvang ik bericht over de huurverhoging?

Ieder jaar sturen wij u voor 1 mei de huurverhogingsbrief. In de brief vertellen wij u of uw huur verhoogd wordt en met hoeveel.

Wanneer voeren jullie de jaarlijkse huurverhoging door?

De jaarlijkse huuraanpassing is op 1 juli.

Waarom voert ’thuis een huuraanpassing door?

Daar zijn 2 redenen voor:

  • De gemiddelde huuraanpassing (van alle woningen) is 1,6%. Dat is gelijk aan de inflatie. Met deze huuraanpassing blijven we in de pas lopen met de gemiddelde stijging van de kosten, de uitkeringen etc.
  • Een deel van de huurders betaalt meer dan de inflatie. Dat is om de huur meer in overeenstemming te brengen met de kwaliteit van de woning.

Ik betaal meer dan de streefhuur. Waarom moet ik dan toch meer huur gaan betalen?

De huuraanpassing 2019 is bepaald in goed overleg met de Huurdersraad ’thuis.

We hebben samen gekozen voor een beperkte huuraanpassing waarbij alle huurders iets meer gaan betalen. De huuraanpassing is dit jaar niet hoger dan 2,2%. Dat is minder dan de maximale huuraanpassing van 4,1% die de overheid toestaat.

De gemiddelde huuraanpassing (van alle woningen) is 1,6%. Dit is gelijk aan inflatie.

De huurders met al een huur boven de streefhuur krijgen een huuraanpassingen van  0,6%. Dat is 1% minder dan de inflatie. Door de jaarlijkse aanpassing van de streefhuur groeien de huur en de streefhuur bij deze huurders ook naar elkaar toe.

Waarom kiest ’thuis niet voor 0% huuraanpassing?

Als we kiezen voor 0% huurverhoging betekent dat dat we niet meegaan met de kostenstijging. Daarnaast worden de verschillen tussen de huren en streefhuren groter en duurt het langer voordat de huurders de huur betalen die past bij de kwaliteit van de woning. Een goede prijs-kwaliteit verhouding vinden we belangrijk en eerlijk. Het is de basis van ons huurbeleid.

Wanneer kom ik in aanmerking voor huurverlaging?

Huurders met een laag inkomen en een huurprijs vanaf € 720,42 (boven de liberalisatiegrens) kunnen huurverlaging aanvragen. Met ‘laag inkomen’ bedoelen we een (gezamenlijk) inkomen dat laag genoeg is voor huurtoeslag. We houden hierbij rekening met uw gezinssamenstelling. Of u die huurtoeslag ook echt krijgt, maakt niet uit.

Wel maakt uit wat voor soort huurcontract u heeft. Alleen met een regulier huurcontract heeft huurverlaging aanvragen zin. Dus niet als u een woning huurt met een geliberaliseerd contract (vrije sector). 

Voldoet u aan beide voorwaarden dan verlaagt ’thuis de huur tot € 1,- onder de liberalisatiegrens.

Kijk op de website van de Woonbond www.woonbond.nl voor meer informatie. Daar ziet u of u in aanmerking komt voor huurverlaging en hoe u dit kunt aanvragen. Voor vragen kunt u ook bellen met de Huurderslijn van de Woonbond, telefoonnummer (020) 551 77 55.

Wanneer kom ik in aanmerking voor huurbevriezing?

Twee verschillende groepen huurders met een sociaal huurcontract kunnen vóór 1 juli een aanvraag doen voor huurbevriezing:

  • Huishoudens met een laag inkomen en een huur boven de ‘aftoppingsgrens’. Die is in 2019 € 607,46 voor een- en tweepersoonshuishoudens, en € 651,03 voor huishoudens van drie of meer personen.
  • Huishoudens met een huur vanaf € 720,42 en een inkomen dat te hoog is voor huurtoeslag, maar lager dan € 38.035,- (inkomensgrens 2019).

Kijk op de website van de Woonbond www.woonbond.nl voor meer informatie. Daar ziet u of u in aanmerking komt voor huurbevriezing en hoe u dit kunt aanvragen. Voor vragen kunt u ook bellen met de Huurderslijn van de Woonbond, telefoonnummer (020) 551 77 55.

Voldoet u aan beide voorwaarden dan, bevriest ’thuis de kale huur voor dat jaar en krijgt u dus geen huurverhoging.

Wanneer wordt mijn huurtoeslag aangepast/uitbetaald ivm nieuwe huurprijs?

Woonstichting ’thuis geeft de nieuwe huurprijzen door aan de Belastingdienst. Op 20 juni ontvangt u de huurtoeslag gebaseerd op uw nieuwe huurprijs. Dit is de huurtoeslag voor de maand juli. De nieuwe huurprijs gaat in op 1 juli.
Het kan wel even duren voordat de huurprijswijziging zichtbaar is in Mijn-Belastingdienst. Het is belangrijk dat u de huurverhogingsbrief ook bewaard omdat het kan dat de Belastingdienst de nieuwe huurprijs wil checken bij u (de huurder), dit kan u dan aantonen door middel van de huurverhogingsbrief.