Jaarlijkse huurverhoging

Ieder jaar passen wij op 1 juli de huurprijzen aan. U ontvangt altijd voor 1 mei een brief van ons met de nieuwe huurprijs.
   

Film met uitleg over de huurverhoging 2020

Dit jaar hebben we een interactieve film gemaakt met uitleg over ons huurprijsbeleid en de huurverhoging 2020 van onze sociale huurwoningen. De film begint met een inleiding over de huurverhoging 2020. Daarna kunt u zelf kiezen waar u meer informatie over wilt: 

 • Betalen van het nieuwe huurbedrag
 • Bijkomende kosten
 • Huurbevriezing en huurverlaging
 • U bent het niet eens met de huurverhoging
 • Huurtoeslag


   

Een brief met of zonder flyer

Bent u huurder van een sociale huurwoning? Dan krijgt u een brief met een flyer 'Huurprijsbeleid en huurverhoging 2020'. Daarin staat meer informatie over ons huurprijsbeleid en de huurverhoging 2020 die voor u geldt.

Bent u een huurder van een vrije sector woning, garage of anders? Dan krijgt u alleen een brief. Alle informatie die voor u belangrijk is om te weten, staat in de brief over de huurverhoging.
   

Huurverhoging 2020 voor onze sociale huurwoningen

Met onze Huurdersraad spraken we af dat de huurverhoging bij ’thuis dit jaar niet hoger is dan 3,4%. Dat is minder dan de maximale huurverhoging van 5,1% die de overheid toestaat. De gemiddelde huurverhoging (van alle woningen) is ongeveer 2,5%. Dit is lager dan inflatie (inflatie betekent dat geld minder waard wordt, met dezelfde hoeveelheid geld kan dan minder gekocht worden). 

Hoeveel de huurverhoging precies is hangt af van het verschil tussen de huidige huur en de streefhuur. Dit geldt voor ziittende huurders. Nieuwe huurders betalen automatisch de streefhuur die geldt voor de woning.

 • Huurders met een netto huurprijs lager dan of gelijk aan de streefhuur krijgen een huurverhoging van maximaal 3,4% (inflatie + 0,8%);
 • Huurders met een netto huurprijs tot € 50,- hoger dan de streefhuur krijgen een korting op de huurverhoging. In plaats van 3,4% (inflatie + 0,8%) betalen zij 1,8% (inflatie - 0,8%);
 • Huurders met een netto huurprijs van € 50,- of meer boven de streefhuur krijgen geen huurverhoging.

Veel gevraagd over Jaarlijkse huurverhoging

Wat is de huurverhoging 2020 voor onze vrije sector huurwoningen

Met onze Huurdersraad spraken we af dat de huurverhoging voor onze vrije sector woningen dit jaar 3,6% is. Dat is inflatie (2,6%) + 1%.

Kom ik in aanmerking voor huurtoeslag?

De inkomensgrenzen voor huurtoeslag zijn vanaf 1 januari 2020 hoger geworden. Het kan zijn dat u nu wél recht heeft op huurtoeslag, ook al kwam u daar eerder niet voor in aanmerking. Op de website www.belastingdienst.nl/toeslagen kunt u een proefberekening maken. Via ‘Mijn toeslagen’ dient u een aanvraag voor huurtoeslag in. 

Voor meer informatie over huurtoeslag kunt u bellen naar de Belastingdienst via telefoonnummer 0800 0543.

Wanneer wordt mijn huurtoeslag aangepast en uitbetaald i.v.m. de nieuwe huurprijs?

Woonstichting ’thuis geeft de nieuwe huurprijzen door aan de Belastingdienst. U ziet de nieuwe huur dan op de Website van de belastingdienst / Mijn toeslagen. De Belastingdienst past uw toeslag nog niet direct aan. Uw maandelijkse voorschot blijft dus hetzelfde. Ze verwerken de jaarlijkse huurverhoging pas bij de definitieve berekening. Die krijgt u na afloop van het jaar. Als u te weinig toeslag hebt gekregen, betaalt de Belastingdienst die alsnog uit.  

Als u al eerder de aangepaste huurtoeslag wenst te ontvangen dan moet u zelf uw nieuwe huurprijs doorgeven aan de Belastingdienst. De Belastingdienst past het uit te betalen bedrag aan als zij uw wijziging van de huurprijs hebben ontvangen. U kunt uw nieuwe huurprijs doorgeven zodra u deze weet. Dat kan bijvoorbeeld dus ook als de nieuwe huurprijs nog niet is ingegaan. U moet dan opletten dat u de juiste datum invult als ingangsdatum (voor de huurverhoging is dat dus per 1 juli).

Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingsienst bij

De hoogte van mijn huur verandert

Let op ! Bewaar de huurverhogingsbrief goed. Het kan zijn dat de Belastingdienst de nieuwe huurprijs wil checken bij u (de huurder). Dit kunt u dan aantonen met de huurverhogingsbrief.

Hoe kan ik huurbevriezing aanvragen?

Dien uw aanvraag voor huurbevriezing in vóór 1 juli 2020. Uw aanvraag moet bij ons binnen zijn voordat de jaarlijkse huurverhoging in gaat. Stuur een bericht aan ’thuis. U kunt een e-mail sturen naar info@mijn-thuis.nl of een brief naar postbus 787, 5600 AT in Eindhoven.

Stuur uw bericht ter attentie van de afdeling Huurincasso. Vermeld daarin uw inkomen en het aantal mensen waarmee u in huis woont. En zet erbij dat het gaat om huurbevriezing.

Wanneer kom ik in aanmerking voor huurbevriezing?

In sommige gevallen komen huurders van een sociale huurwoning in aanmerking voor huurbevriezing. Het gaat om huurders met een laag inkomen die in een woning wonen met een hoge huur.

In de volgende situaties heeft het zin om huurbevriezing aan te vragen:

 • Als u alleen woont, uw inkomen lager is dan € 15.500 per jaar én u voor of na de huurverhoging meer dan € 619,01 aan netto huur betaalt;
 • Of als uw huishouden uit 2 personen bestaat, uw gezamenlijk inkomen lager is dan € 26.500 euro per jaar én u voor of na de huurverhoging meer dan € 619,01 aan netto huur betaalt;
 • Of als uw huishouden uit 3 personen of meer bestaat, uw gezamenlijk inkomen lager is dan  33.500 euro per jaar én u voor of na de huurverhoging meer dan € 663,40 aan netto huur betaalt.

Ook huishoudens die een iets hoger inkomen hebben en voor of na de huurverhoging meer dan € 737,14 euro aan netto huur betalen, kunnen in aanmerking komen voor huurbevriezing als zij zich in de volgende situatie bevinden:

 • U woont alleen en uw inkomen ligt tussen de € 15.500 en € 27.000 euro per jaar;
 • Of uw huishouden bestaat uit 2 personen en uw gezamenlijk inkomen ligt tussen de € 26.500 en € 37.000 euro per jaar;
 • Of uw huishouden bestaat uit 3 of meer personen en uw gezamenlijk inkomen ligt tussen de € 33.500 en € 43.500 euro per jaar.

Is een van bovenstaande situaties op u van toepassing? Dan kunt u huurbevriezing aanvragen. Doe dit vóór 1 juli 2020. Uw aanvraag moet bij ons binnen zijn voordat de jaarlijkse huurverhoging ingaat.

Heeft u een huurcontract voor een woning in de vrije sector? Dan kunt u géén huurbevriezing aanvragen.

Hoe kan ik huurverlaging aanvragen?

U kunt huurverlaging het hele jaar door aanvragen. Stuur dan een bericht aan ’thuis. U kunt een e-mail sturen naar info@mijn-thuis.nl of een brief naar postbus 787, 5600 AT in Eindhoven. Een voorbeeldbrief staat op de website van de Woonbond: www.woonbond.nl

Stuur uw bericht ter attentie van de afdeling Huurincasso. Vermeld daarin uw inkomen en het aantal mensen waarmee u in huis woont. En zet erbij dat het gaat om huurverlaging.

Wanneer kom ik in aanmerking voor huurverlaging?

In sommige gevallen komen huurders van een sociale huurwoning in aanmerking voor  huurverlaging. Het gaat om huurders met een laag inkomen die in een woning wonen met een hoge huur. 

Heeft u een huurcontract voor een woning in de vrije sector? Dan kunt u géén huurverlaging aanvragen. 

Om huurverláging te kunnen krijgen, moet de netto huur die u voor of na de huurverhoging betaalt hoger zijn dan € 737,14 per maand. 

 • Woont u alleen en is uw inkomen lager dan € 15.500,- per jaar?
 • Bestaat uw huishouden uit 2 personen en is uw gezamenlijk inkomen lager dan € 26.500,-  per jaar?
 • Bestaat uw huishouden uit 3 personen of meer en is uw gezamenlijk inkomen lager dan € 33.500 per jaar? 

Dan kunt u huurverlaging aanvragen.

Komt u in aanmerking voor huurverlaging? Dán verlagen we de huur tot een bedrag waarmee u ook in aanmerking komt voor huurtoeslag.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de huurverhoging?

In een aantal gevallen kunt u bezwaar maken. U vindt daar meer informatie over op de website van de Huurcommissie www.huurcommissie.nl. Voor het indienen van een bezwaar kunt u:

 • het bezwaarschriftformulier van de Huurcommissie gebruiken. Dat vindt u op de website van de Huurcommissie.
 • een brief schrijven waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met de huurverhoging. 

Uw bezwaarschrift of brief moet u vóór 1 juli 2020 indienen bij ’thuis.

Waarom kiest ’thuis niet voor 0% huuraanpassing van sociale huurwoningen?

Als we kiezen voor 0% huurverhoging van al onze sociale huurwoningen betekent het dat we niet in de pas lopen met de gemiddelde stijging van de kosten. Dan zouden we in de toekomst niet kunnen blijven investeren in goed onderhoud en nieuwe woningen. 

Daarnaast worden de verschillen tussen de huren en streefhuren groter en duurt het langer voordat de huurders de huur betalen die past bij de kwaliteit van de woning. Een goede prijs-kwaliteit verhouding vinden we belangrijk en eerlijk. Het is de basis van ons huurprijsbeleid.

Ik betaal meer dan de streefhuur. Waarom moet ik dan toch meer huur gaan betalen?

De huurverhoging 2020 is bepaald in goed overleg met de Huurdersraad ’thuis. We hebben samen gekozen voor een beperkte huuraanpassing. De meeste huurders gaan iets meer betalen. Zo komen de netto huurprijzen van alle sociale huurwoningen geleidelijk dichterbij de streefhuur.

 • De huurders met een netto huurprijs lager dan of gelijk aan de streefhuur krijgen een huurverhoging van maximaal 3,4% (inflatie + 0,8%). 
 • De huurders met een netto huurprijs tot € 50,- hoger dan de streefhuur krijgen een korting op de huurverhoging,. In plaats van 3,4% (inflatie + 0,8%) betalen zij 1,8% (inflatie - 0,8%). 
 • De huurders met een netto huurprijs van € 50,- of meer boven de streefhuur krijgen geen huurverhoging.

Waarom voert ’thuis een huurverhoging door?

Daar zijn 2 redenen voor:

 • Met deze huurverhoging blijven we in de pas lopen met de gemiddelde stijging van de kosten waardoor we in de toekomst kunnen blijven investeren in goed onderhoud en nieuwe woningen;
 • Met deze huurverhoging brengen we de netto huurprijzen van onze woningen meer in overeenstemming met de kwaliteit van de woningen (de streefhuren).

Wanneer voeren jullie de jaarlijkse huurverhoging door?

De jaarlijkse huuraanpassing is op 1 juli.

Wanneer ontvang ik bericht over de huurverhoging?

Ieder jaar sturen wij u voor 1 mei de huurverhogingsbrief. In de brief vertellen wij u of uw huur verhoogd wordt en met hoeveel.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de woningwaardering?

Dan kunt u de woningwaardering laten controleren door de Huurcommissie. Kijk op de website van de Huurcommissie www.huurcommissie.nl voor meer informatie.

Wat is een streefhuur?

Een streefhuur is de huurprijs die past bij de kwaliteit van de woning. Om de kwaliteit van een woning te bepalen gebruiken we de woningwaardering. De woningwaardering is een puntensysteem om de wettelijke maximale huur van een woning te bepalen. De streefhuur ligt altijd ruim onder de maximale huurprijs die wij wettelijk mogen vragen. De streefhuur wordt jaarlijks aangepast.