Klacht over 'thuis

Heeft u een klacht over uw woning, over uw leefomgeving, uw buren, of over ’thuis? Laat het ons dan weten. Want als we weten waarover u ontevreden bent, kunnen we er ook wat aan doen.

  • Heeft u schade of een reparatie aan uw woning? Dien dan direct een reparatieverzoek in.
  • Heeft u een klacht over uw buren of uw directe leefomgeving? Ga naar 'overlast' voor meer informatie. 
  • Bent u het niet eens met de manier waarop ’thuis haar beleid heeft toegepast, of met een beslissing die door ’thuis is genomen? In het schema 'U heeft een klacht' leggen we uit welke stappen u kunt nemen om uw klacht bij ons kenbaar te maken.

Veel gevraagd over Klacht over 'thuis

Ik ben het niet eens met de afwikkeling van het bezwaar. Wat kan ik doen?

Bent u het niet eens met de afwikkeling van uw bezwaar door ’thuis? Dan kunt u dit schriftelijk laten weten aan de Onafhankelijke klachtencommissie.
We noemen dit 'in beroep gaan'.

Stuur een brief naar:
Klachtencommissie ’thuis
Postbus 589
5600 AN Eindhoven
of een e-mail naar okc.mijnthuis@gmail.com

U hoort binnen 3 weken of uw klacht wel of niet in behandeling wordt genomen.

Ik heb een bezwaar ingediend. Hoe gaat het nu verder?

U ontvangt van ons een ontvangstbevestiging. Wij doen ons best om u binnen twee weken schriftelijk bericht over de afhandeling van uw bezwaar toe te sturen.

Ik heb een klacht over jullie dienstverlening. Hoe dien ik mijn klacht in?

Een goed gesprek lost vaak al veel op. Bel ons even (040) 24 99 999. Bent u na het gesprek nog niet tevreden? Dan kun u uw ontevredenheid melden bij ’thuis via de groene knop 'Uw ontevredenheid melden'.

Bent u het na deze melding niet eens met de reactie die u van ons krijgt? Dan kunt u een bezwaar indienen via dezelfde groene knop 'Uw ontevredenheid melden'.