Woonbelevingsonderzoek

De meeste huurders zijn tevreden met hun woning en buurt. Dat blijkt uit de antwoorden van 2.558 huurders die in het najaar van 2019 hebben meegedaan aan het woonbelevingsonderzoek. Gemiddeld waarderen onze huurders hun woning met een 7,5 en de buurt met een 7,3. Er zijn wel duidelijke verschillen tussen buurten, straten en woongebouwen te zien. Op deze pagina delen we de resultaten van het woonbelevingsonderzoek. Klik op het blok waarover u meer wilt weten. 

Tevredenheid woning

Huurders zijn tevreden met de woning. Gemiddeld geven huurders hun woning een 7,5. Bewoners in eengezinswoning zijn iets tevredener (gemiddeld 7,7) dan huurders van een appartement/flat (7,3).

Tevredenheid buurt

Over het algemeen zijn de huurders redelijk tevreden met de buurt. Zij geven hun buurt gemiddeld een 7,3. Hier zien we wel verschillen tussen verschillende gemeenten waar we actief zijn.

Overlast

Welk overlast ervaren deelnemers en hoe vaak komt dit voor? Het vaakst hebben huurders last van geluidsoverlast. Daarna van vieze algemene ruimten in woongebouwen (appartementencomplexen/flats). Huurders hebben minder vaak last van stankoverlast en crimineel gedrag. Er zijn verschillen tussen buurten en zelfs straten of woongebouwen.

Interesse duurzaamheidsmaatregelen

Veel huurders hebben aangegeven interesse te hebben in duurzaamheidsmaatregelen. De meeste interesse is er voor elektrisch koken, zonnepanelen en een duurzaam alternatief voor de cv-ketel.

Verantwoordelijkheid onderhoud

’thuis is verantwoordelijk voor het onderhoud aan de woning. Maar niet voor al het onderhoud. We krijgen regelmatig vragen over onderhoud aan erfafscheidingen (schuttingen), tuinpoorten en achterpaden. Dit onderhoud is de verantwoordelijkheid van de huurder zelf. Uit het woonbelevingsonderzoek blijkt dat niet iedereen dat weet, zie figuur. De meeste bewoners weten wel dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor de schuttingen met de buren en ook de tuinpoort. Voor het onderhoud aan het achterpad lijken de meeste huurders niet te weten dat dit eigen verantwoordelijkheid is.

Deelname onderzoek

28,4% van de huurders heeft mee gedaan aan het onderzoek 2.558 huurders hebben deelgenomen aan het Woonbelevingsonderzoek 2019. Een mooie score vinden we bij ’thuis. In alle gemeenten ligt de deelname rond de 27-29 procent. In Waalre heeft maar liefst 39% van de huurders mee gedaan. In totaal hebben 1.748 huurders de online enquête ingevuld en zijn 810 huurders aan de telefoon bevraagd.

Hoe verder?

Samen op weg naar een betere woonkwaliteit. De resultaten van het onderzoek bespreken we met onze medewerkers in de wijk. Samen kijken we wat we direct kunnen oppakken en/of oplossen. Bijvoorbeeld het vaker laten schoonmaken van algemene ruimten.