Deelname onderzoek

28,4% van de huurders heeft mee gedaan aan het onderzoek
2.558 huurders hebben deelgenomen aan het Woonbelevingsonderzoek 2019. Een mooie score vinden we bij ’thuis. In alle gemeenten ligt de deelname rond de 27-29 procent. In Waalre heeft maar liefst 39% van de huurders mee gedaan. In totaal hebben 1.748 huurders de online enquête ingevuld en zijn 810 huurders aan de telefoon bevraagd.

Ruim 900 huurders hebben aangeven vaker mee te willen denken
Hier zijn we erg blij mee. Want met uw inbreng kunnen wij onze dienstverlening aanpassen en verbeteren. Dit zodat deze nog beter aansluit bij uw wensen en verwachtingen.
We zijn bezig met het opzetten van een huurderspanel. Huurders die hebben aangeven vaker mee te willen denken ontvangen hierover deze zomer meer informatie.