Tevredenheid buurt

Over het algemeen zijn de huurders redelijk tevreden met de buurt. Zij geven hun buurt gemiddeld een 7,3. Hier zien we wel verschillen tussen verschillende gemeenten waar we actief zijn. Vooral in Eindhoven zien we dat bewoners minder tevreden zijn over hun buurt. De reden daarvoor hangt vaak samen met ervaren overlast.

Tevredenheid buurt per gemeente

Buurten scoren ruim voldoende met uitzondering van Eindhoven. Wel vinden meer huurders dat de buurt de laatste jaren achteruit (27%) is gegaan ten opzichte van vooruit (9%).

Hoe tevreden bewoners zijn over verschillende onderwerpen in de buurt zie je in de onderstaande figuur. Bovenaan staat het onderwerp dat voor huurders het meest belangrijk is, onderaan minst belangrijk.

Tevredenheid over deelonderwerpen buurt