Extra woningvoorzieningen

Opplusvoorzieningen

Ouder worden of gezondheidsklachten kunnen dagelijks grote gevolgen hebben voor uw woonplezier. ’thuis heeft hier in een aantal gevallen een oplossing voor. Wij noemen deze oplossingen opplusvoorzieningen. Deze zogenaamde opplusvoorzieningen kunt u bij ons aanvragen via de groene knop 'Opplusvoorzieningen aanvragen'.

In de flyer 'Langer zelfstandig wonen' leest u meer informatie over de opplusvoorzieningen van ’thuis.

Aanpassingen Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking de juiste zorg en hulpmiddelen krijgen. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zo veel mogelijk zelfstandig kan wonen.

Heeft u door een beperking moeite om in uw woning te blijven wonen? En zijn er grotere woningaanpassingen nodig? Dan kunt u bij het Wmo-loket van uw gemeente hiervoor een aanvraag doen.

Veel gevraagd over Extra woningvoorzieningen

Ik heb medische beperkingen en moet naar een aangepaste woning. Hoe regel ik dat?

Algemeen

Belt u hiervoor met het Wmo-loket van uw gemeente. Zij kunnen misschien uw woning aanpassen zodat u kunt blijven wonen. Als u een verhuisadvies heeft gekregen, moet u via www.wooniezie.nl zelf reageren op voor u geschikte woningen. Als u een aangepaste woning nodig heeft, gaat dit proces via WMO en ’thuis samen.

Wat houdt de Wet maatschappelijke ondersteuning in?

Algemeen

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt voor mensen met een beperking. Zij krijgen de voorzieningen, hulp en ondersteuning die ze nodig hebben. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij. Hierdoor kunnen mensen zo veel mogelijk zelfstandig blijven wonen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Wmo.

Welke opplusvoorziening biedt ’thuis?

Algemeen

De opplusvoorzieningen die ’thuis biedt:

 • seniorenslot voor de voordeur woning. Bij dit slot zit het sleutelgat boven de handgreep;
 • extra trapleuning;
 • bediening van klep(boven)ramen lager (max. 1 per kamer);
 • opklapbaar douchezitje met armleuning en hulppoot;
 • douche glijstang, met douchekop en doucheslang;
 • wandbeugel in toilet en/of douche;
 • antislipvloer in douche;
 • verhoogde toiletpot in toilet en/of douche (max. 1 per woning);
 • overbruggingsdrempel bij buitendeur woning.

Wie komt er in aanmerking voor opplusvoorzieningen?

Algemeen

De opplusvoorzieningen zijn bedoeld voor:

 • huurders van ’thuis die 55 jaar of ouder zijn
 • huurders jonger dan 55 jaar met een medische indicatie.

De opplusvoorzieningen zijn gratis, tot een bedrag van maximaal € 1.700,- per woning.

Hoe vraag ik een opplusvoorziening aan?

Algemeen

U kunt opplusvoorzieningen aanvragen  door te klikken op de groene knop 'Opplusvoorzieningen aanvragen'. U kunt zich aanmelden met uw postcode en huisnummer, of eerst inloggen op 'Mijn pagina'. Wij nemen uw aanvraag in behandeling en sturen deze door naar de aannemer. De aannemer maakt met u een afspraak voor een opname. Hij kijkt dan of het mogelijk is om de aangevraagde voorzieningen uit te voeren. Als u goedkeuring heeft, geven wij de aannemer opdracht. De aannemer maakt met u ook afspraken over de uitvoering.

Mijn opplusvoorziening is kapot. Wat moet ik doen?

Algemeen

Het is mogelijk dat u zelf het onderhoud aan de opplusvoorzieningen moet uitvoeren. Voor onderhoud en reparatie aan opplusvoorzieningen gelden dezelfde afspraken als voor het andere onderhoud aan de woning. Meer informatie hierover vindt u in het 'OnderhoudsABC'. Bij vragen kunt u ons bellen op (040) 24 99 999.

Waar moet ik zijn als er een Wmo aanpassing kapot is?

Algemeen

Dat verschilt per gemeente. U kunt ons bellen op (040) 24 99 999. Wij helpen u graag verder.

Ik heb medische problemen. Is het mogelijk met voorrang een woning te krijgen?

Algemeen

Als u een woning huurt van ’thuis  en het is belangrijk dat u om medische redenen moet verhuizen, dan is het mogelijk dat u voorrang krijgt op een woning van ’thuis.

Voor een verhuizing binnen ’thuis moet de aanvraag ingeleverd worden met medische informatie van de specialist/behandelaar (huisarts is dus onvoldoende). We gebruiken dezelfde inkomenstoets als bij de gewone toewijzingen. Omdat toestemming voor een gelijkvloerse urgentie afhangt van de medische en persoonlijke situatie, vindt er altijd een gesprek plaats met de verhuurmakelaar.

Als u geen huurder bent van ’thuis maar u moet om medische redenen verhuizen kunt u bij uw eigen gemeente bij de afdeling Wmo vragen of het mogelijk is om een medische urgentie aan te vragen.