Groot onderhoud Bloemenbuurt Noord - Bloemenplein

Eind 2020 start ’thuis met het groot onderhoud en verduurzaming van 38 eengezinswoningen aan het Bloemenplein in Eindhoven. Dat doen we samen met onze ketenpartner Casper de Haan.

In de Bloemenbuurt Noord in Eindhoven staan 189 huurwoningen van begin vorige eeuw (1922) die aan onderhoud toe zijn. Omdat de technische staat van de woningen verschilt, is er voor gekozen om onze woningen in de Bloemenbuurt Noord in drie deelprojecten te verdelen:

  • De Straten: 115 woningen

  • Bloemenplein: 38 woningen

  • Leostraat: 36 woningen

Het Bloemenplein

De 38 woningen aan het Bloemenplein zijn toe aan een opknapbeurt. De bewoners mochten aangeven of ze de woningen op wilden laten knappen voor 50 jaar of 25 jaar. De meerderheid heeft gekozen voor 25 jaar. We hebben samen met de klankbordgroep een plan gemaakt. 

Wie voert het onderhoud uit?
Aannemer Casper de Haan voert het werk namens ’thuis uit. Dat gebeurt in een zogenoemde ‘ketensamenwerking’. ’thuis en Casper de Haan werken in de uitvoering samen in één projectteam. Door beter samen te werken kan tijd bespaard worden en heeft u minder overlast.

Planning
In december 2020 starten we met de werkzaamheden aan de woningen aan het Bloemenplein. Naar verwachting worden deze woningen  in het voorjaar 2021 opgeleverd.

Meer informatie
Op deze pagina kunt u het bewonersboekje, nieuwsbrieven en overige belangrijke informatie terugvinden. Heeft u toch nog een vraag? Neem dan gerust contact met ons op.