Groot onderhoud De Vloed, Son en Breugel

’thuis start met het groot onderhoud en verduurzaming van 22 eengezinswoningen in wijk De Vloed. Dat doen we samen met onze ketenpartner Caspar de Haan.

Medio 2021 start ’thuis met het groot onderhoud en verduurzaming van 22 eengezinswoningen aan de Ranonkelstraat, Spireastraat en de Bontstraat. Dit is de wijk De Vloed in Son en Breugel. We doen dit samen met onze ketenpartner Caspar de Haan.

Aannemer Caspar de Haan voert het werk namens ’thuis uit
Dat gebeurt in een zogenoemde ‘ketensamenwerking’. ’thuis en Casper de Haan werken in de uitvoering samen in één projectteam. Door beter samen te werken kan tijd bespaard worden en heeft u minder overlast.

De planning is om in het 2e kwartaal van 2021 te starten met het groot onderhoud
Als alles volgens planning verloopt ronden we in 2021 de werkzaamheden af.

Vragenuren
Op 4, 5, 11 en 12 maart praten we met de bewoners om te kijken waar we rekening mee moeten houden. Met de opgehaalde informatie kunnen wij het groot onderhoud beter voorbereiden en weten wij hoe wij u goed kunnen informeren.

Meer informatie
Op deze pagina kunt u  (indien beschikbaar) de bewonersboekjes, nieuwsbrieven en overige belangrijke informatie terugvinden. Heeft u nog een vraag? Neem dan gerust contact met ons op.