Sancties en Kansenlijst

De Eindhovense woningcorporaties ’thuis, Trudo, Woonbedrijf en Wooninc. hebben samen afspraken gemaakt over de manier waarop ze omgaan met huurders die ernstige overlast of (financiële) schade veroorzaken. De gegevens van deze huurders worden vastgelegd op de Sancties & Kansenlijst, zodat ze voor bepaalde tijd geen woning kunnen huren bij de Eindhovense corporaties of alleen onder bijzondere voorwaarden. Pas na vijf jaar maken deze ex-huurders weer kans op een nieuwe huurwoning of soms eerder als er bepaalde afspraken zijn gemaakt.

Op deze manier willen de corporaties de leefomgeving van bewoners verbeteren en (nieuwe) schadeposten voorkomen. Daarnaast biedt deze aanpak een helder en eerlijk systeem van sancties en kansen aan ex-huurders die in het verleden problemen hebben veroorzaakt. De corporaties willen hen zo duidelijkheid geven, gelijk behandelen én voorkomen dat ze voorgoed buiten de boot vallen. Deze ex-huurders krijgen na verloop van tijd immers een nieuwe kans om opnieuw een woning te huren, zo nodig via een woonbegeleidingstraject.

Veel gevraagd over Sancties en Kansenlijst

Wanneer kom ik op de Sancties & Kansenlijst?

Algemeen

Woningcorporaties en ook hun huurders kunnen ernstig worden benadeeld door andere huurders die zich niet aan afspraken houden. Die bijvoorbeeld regelmatig voor serieuze overlast zorgen of schade aan hun woning veroorzaken. Die een huurachterstand hebben of op een andere manier de regels overtreden, zoals door hennepteelt of het onderverhuren van hun woning. Dergelijke huurders moeten kunnen worden aangepakt. Maar dan wel op een duidelijke en eerlijke manier, waarbij men de kans krijgt zich te verbeteren. Daarvoor is de Sancties en Kansenlijst.

Welke categorieën zijn er op de Sancties en Kansenlijst?

Algemeen

Er zijn verschillende redenen waarom u op de Sancties en Kansenlijst kan worden geplaats. Deze redenen zijn onderverdeeld in 3 categorieën:

  1. Overlast
  2. Financiële schade
  3. Zware overtredingen zoals hennepteelt, onderhuur, brandstichting en bedreiging

Hoe lang sta ik nog op de Sancties en Kansenlijst?

Algemeen

Als u op de Sancties en Kansenlijst wordt gezet, is dat voor een periode van 5 jaar. Als u wilt weten wanneer uw sanctie afloopt moet u contact opnemen met één van de Eindhovense corporaties. Zij kunnen u vertellen hoelang u nog op de lijst staat.

Hoe kan ik een verzoek tot verwijdering van de Sancties en Kansenlijst indienen?

Algemeen

Staat u op de Sancties en Kansenlijst (S&K lijst)? Dan heeft u voor bepaalde tijd geen recht op een sociale huurwoning in en rond Eindhoven. Wanneer uw situatie verandert en u vindt dat u een tweede kans verdient, dan kunt u een aanvraag indienen voor verwijdering van de Sancties en Kansenlijst. Dit doet u bij de corporatie die u op de S&K lijst heeft geplaatst. Verwijdering van de S&K lijst kan alleen als u valt in categorie 1 of 2.

U bent geplaatst in categorie 1 of 2
Bent u op de lijst geplaatst door ’thuis? Vul dan het formulier ‘Verzoek om verwijdering registratie Sanctie en Kansenlijst’ in. Dit formulier kunt u bij ons aanvragen. Hier zijn voor u geen kosten aan verbonden.

Stuur uw verzoek met de gevraagde documenten per post naar:

Woonstichting ’thuis
Antwoordnummer 10248
5600 VB Eindhoven

of per e-mail naar info@mijn-thuis.nl

’thuis nodigt u dan uit voor een intakegesprek. Na het intakegesprek stuurt ’thuis een verslag van het gesprek en het formulier op naar de Kansencommissie. In de Kansencommissie zitten de vertegenwoordigers van de verschillende woningcorporaties en maatschappelijke organisaties zoals Lumens, Neos, Leger des Heils en GGzE. Zij beoordelen of en onder welke voorwaarden iemand weer een woning kan huren, wel of niet met woonbegeleiding.

U bent geplaatst in categorie 3
Ex-huurders die voor zware overtredingen (categorie 3) op de lijst staan, kunnen niet rechtstreeks een verzoek indienen aan de corporatie en de Kansencommissie. Zij kunnen alleen een beroep doen op de hardheidsclausule. Op grond van die clausule kan voor heel bijzondere gevallen een uitzondering worden gemaakt. Het gaat hierbij om gevallen waarbij de gevolgen van de sanctie onevenredig zwaar uitpakken. Een onafhankelijke Geschillencommissie oordeelt dan of iemand toch een tweede kans moet krijgen. Maar dat gebeurt alleen onder bijzondere voorwaarden en vaak met begeleiding.

Uw brief met verzoek tot verwijdering van de S&K lijst moet u dan sturen naar:

De Geschillencommissie Sanctie en Kansen
Postbus 4072
5604 EB Eindhoven