Duurzaamheid

’thuis werkt aan een duurzame samenleving. Dat doen we omdat we geloven dat een gezonde en groene omgeving mensen gelukkiger maakt. We kiezen voor materialen en producten die met respect voor mens en milieu zijn gemaakt. Ook willen we door besparing van het energieverbruik de woonlasten voor onze huurders zo laag mogelijk houden.

We willen het goede voorbeeld geven en anderen enthousiast maken. ’thuis moedigt huurders en partners met succesvolle ideeën aan. Ook laten we ons graag prikkelen door successen en ideeën van anderen.

Veel gevraagd over Duurzaamheid

Hoe werkt ’thuis aan duurzaamheid?

Dat doen we volgens de regels van The Natural Step.

Wat is ons toekomstdoel op gebied van duurzaamheid?

In 2050 is ’thuis en zijn onze woningen helemaal CO2-neutraal. Als we woningen bouwen zijn deze energieneutraal. Materialen zijn gebruikt of opnieuw te gebruiken. Ook hebben ze geen negatieve invloed op het milieu.