Gebruiksvergoeding zonnepanelen

Veel gevraagd over Gebruiksvergoeding zonnepanelen

Waarom hoef ik geen gebruiksvergoeding meer te betalen voor mijn zonnepanelen?

Algemeen

Dit is een maatregel die ’thuis zelf heeft genomen om duurzaamheid te stimuleren en woonlasten te verlagen. Dit is geen verplichting vanuit de overheid.

Krijg ik de vergoeding die ik afgelopen jaren/maanden heb betaald terug nu de vergoeding wordt afgeschaft?

Algemeen

Nee, dit is een maatregel die ’thuis zelf heeft genomen om duurzaamheid te stimuleren en woonlasten te verlagen. Door het vervallen van de verhuurdersheffing kan ’thuis dit mogelijk maken per 1 augustus 2023. Wij hoeven dit niet van de overheid te doen.

Welk nadeel heeft het afschaffen van de gebruiksvergoeding voor mij?

Algemeen

Heeft u een brief gehad van ’thuis waarin we vertellen dat alleen de gebruiksvergoeding voor de zonnepanelen per 1 augustus 2023 komt te vervallen? Dan zijn er geen nadelen voor u.

Heeft u een brief gehad van ’thuis waarin we vertellen dat de gebruiksvergoeding wordt afgeschaft én staat de volgende zin in uw contract: “De jaarlijkse huurverhoging wordt door deze verbetering niet beïnvloed” ? Dan is er in de toekomst een zeer kleine kans dat u nadeel gaat ondervinden. 

Wanneer gaat u mogelijk nadeel ondervinden: 

Als alle onderstaande situaties tegelijkertijd gebeuren:

  • als uw woning een nieuw energielabel krijgt, en
  • als dit energielabel beter is dan het oude energielabel, en
  • als de woningwaardering hierdoor stijgt, en
  • als u hierdoor een streefhuurcategorie omhoog gaat, en 
  • als uw huidige huur de streefhuur al (bijna) bereik heeft.

Dan kan het mogelijk voorkomen dat uw huidige huur stijgt naar de nieuwe streefhuur.
Let op: dit gebeurt met kleine percentages die door de overheid worden bepaald. Dit zal dan meerdere jaren duren en is onder voorbehoud van huurprijsbeleid en wet- en regelgeving.

Deze verandering heeft geen invloed op de huurtoeslag. Ook de overige servicekosten die u betaalt wijzigen niet.

Wat als ik het niet eens ben met het afschaffen van de vergoeding?

Algemeen

Als u het niet eens bent met het afschaffen van de vergoeding kunt u bellen met ’thuis op (040) 24 99 999.

Moet ik iets doen als ik het eens ben met het afschaffen van de gebruiksvergoeding?

Algemeen

Betaalt u de huur met automatische incasso? Dan hoeft u niets te doen. We passen het bedrag automatisch aan zodat u hier per 1 augustus niet meer voor betaalt.

Maakt u de huur handmatig, of via een maandelijkse betaalopdracht aan ons over? Dan moet u zelf het bedrag aanpassen en overmaken, of doorgeven aan uw bank.

Kan ik meer zonnepanelen krijgen?

Algemeen

Nee, dit is niet mogelijk. Ons beleid is om geen extra zonnepanelen te plaatsen wanneer er al zonnepanelen door ons geplaatst zijn bij  een huurder. Uitzondering hierop zijn de woningen in de wijk 't Ven.

Zijn de zonnepanelen van mij nu de vergoeding is afgeschaft?

Algemeen

Nee, de zonnepanelen zijn en blijven in het bezit van ’thuis.

Verandert er iets aan de installatie, monitoring, of onderhoud van de zonnepanelen nu de gebruiksvergoeding wordt afgeschaft?

Algemeen

Nee, aan de installatie, de monitoring, of het onderhoud verandert niets. Het onderhoud blijft uitgevoerd worden door ’thuis.