Leefbaarheidsbudget

’thuis ondersteunt van harte de activiteiten die buurtbewoners organiseren voor een betere leefbaarheid in een buurt. Wij hebben hiervoor een bedrag beschikbaar. Wij noemen dat het leefbaarheidsbudget. U weet het beste waar behoefte aan is in uw straat, buurt of wijk. Heeft u een goed idee om de leefbaarheid in uw buurt te verbeteren? Vraag dan een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget aan via de groene knop 'Leefbaarheidsbudget aanvragen'. Misschien krijgt u van ons een vergoeding.

Na afloop vragen wij u om een kort verslag (graag met foto van de activiteit). Het verslag gebruiken we voor publiciteit en promotie rondom leefbaarheid.

Veel gevraagd over Leefbaarheidsbudget

Voor welke activiteiten kun je een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget krijgen?

Het gaat om activiteiten die bijdragen aan het schoon, heel en veilig maken van de woonomgeving, of activiteiten die voor verbinding zorgen tussen buurtbewoners.

Enkele voorbeelden van activiteiten die we de afglopen jaren hebben goedgekeurd:

  • Creëren van een inloopmogelijkheid voor bewoners met als doel om elkaar te ontmoeten;
  • Opknappen van de centrale entree in een gebouw;
  • Veiligheidsverbeteringen in een gebouw;
  • Opruimdagen in de wijk;
  • Gezamenlijke aanpak van achterpaden;
  • Realisatie van een eenvoudige fietsenstalling bij appartementencomplex.