Leefbaarheidsbudget

’thuis ondersteunt van harte de activiteiten die buurtbewoners organiseren voor een betere leefbaarheid in een buurt. Wij hebben hiervoor een bedrag beschikbaar. Wij noemen dat het leefbaarheidsbudget. U weet het beste waar behoefte aan is in uw straat, buurt of wijk. Heeft u een goed idee om de leefbaarheid in uw buurt te verbeteren? Vraag dan een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget aan via de groene knop 'Leefbaarheidsbudget aanvragen'. Misschien krijgt u van ons een vergoeding.

Na afloop vragen wij u om een kort verslag (graag met foto van de activiteit). Het verslag gebruiken we voor publiciteit en promotie rondom leefbaarheid.