Ruysdaelstraat (Vijverberg), Son en Breugel

Woonstichting ’thuis wil op de plek van de voormalige basisschool de Vijverberg huurwoningen realiseren

Aan de Ruysdaelstraat in Son staat het pand van de voormalige basisschool Vijverberg. Op dit moment werken daar tijdelijk gemeenteambtenaren. Zodra de renovatie van het gemeentehuis klaar is, komt het schoolgebouw leeg te staan. ’thuis heeft het plan hier nieuwbouw te realiseren. 

Het plan omvat de realisatie van minimaal 30 sociale huurwoningen, waaronder mogelijk zorgwoningen.

Dit project is nog in de planvoorbereiding. Dit is het voorwerk dat gedaan wordt om tot een plan te komen. Hiervoor voert ’thuis voorbereidende gesprekken met de gemeente, om uit te zoeken of we tot een projectvoorstel kunnen komen. We zoeken uit wat er mag komen, of dat betaalbaar is, hoe het bestemmingsplan gewijzigd zou moeten worden, inspraak van de omgeving, etc.
Ook is nog niet besloten voor welke doelgroep(en) ’thuis hier eventueel een project zouden willen maken.

Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website van gemeente Son en Breugel www.sonenbreugel.nl/plan-Vijverberg