Sloop en nieuwbouw 't Ven, Eindhoven

Sloop 130 woningen en nieuwbouw in ’t Ven

In het Ven gaat ’thuis 130 woningen slopen. Hiervoor in de plaats komt nieuwbouw. Hiervoor moet eerst een stedenbouwkundig plan worden opgesteld. In 2020 heeft ’thuis over dit stedenbouwkundig plan vele overleggen gevoerd met de gemeente. En ook in 2021 zal dit zo zijn. Op 25 februari 2021 hebben ’thuis en de gemeente tijdens een webinar een presentatie gegeven over de eerste uitkomsten van het stedenbouwkundig plan en de stand van zaken over het warmtenet. 

Mijn woning wordt gesloopt, wat betekent dat voor mij?

Dat kunt u nalezen in het sociaal plan. De uitvoering van het sociaal plan is gestart op 1 augustus 2019.

Ik heb vragen, waar kan ik die stellen?

Zolang de Corona-lockdown geldt, kunt u telefonisch contact opnemen.

  • Zijn het vragen over het sociaal plan? Neem dan contact op met onze makelaar nieuwbouw en herstructurering Marjolein Vos, via het algemene telefoonnummer van ’thuis (040) 24 99 999.
  • Zijn het vragen over het stedenbouwkundig plan? Neem dan contact op met de projectmanager, Judith van de Geijn, via het algemene telefoonnummer van ’thuis (040) 24 99 999.

Vanaf 15 maart 2021 houdt Marjolein Vos elke maandag van 15:30 uur tot 16:30 uur spreekuur in de J. Voetstraat 2.