26 duurzame nieuwbouwwoningen aan de Fredrik Hendrikstraat

In een tweede omgevingsdialoog met omwonenden en geïnteresseerden, zijn eind januari de definitieve plannen gepresenteerd voor de nieuwbouw aan de Frederik Hendrikstraat in Waalre. Nu start de fase van bestemmingsplanwijziging en aanvraag omgevingsvergunning.

Waar nu een oude boerderij - De Rooische Hoeve - staat, gaat ’thuis 26 duurzame NOM appartementen met lift en zonnepanelen bouwen. De boerderij is in zo’n slechte staat dat we deze gaan slopen. De omgeving blijft wel groen en landelijk. We bouwen de appartementen rondom een vierkante, gezamenlijke binnentuin met waterberging. Een gezellige plek waar buren elkaar kunnen ontmoeten. In dit plan blijven de huidige bomen zoveel als mogelijk behouden.

De appartementen zijn geschikt voor 1- en 2-persoons huishoudens en beslaan een oppervlakte van 57, 65 en 75 m2. Heeft u interesse in een woning in dit project? Meldt u zich dan aan als belangstellende via de groene knop op de pagina Frederik Hendrikstraat Waalre. We houden u dan op de hoogte van het project en informeren u wanneer de woningen geadverteerd worden op Wooniezie.nl. Zorg wel dat u op Wooniezie.nl bent ingeschreven als woningzoekende!