Nieuws

Woonstichting ’thuis bouwt door

De vraag naar betaalbare woningen is nog altijd groot. ’thuis staat niet stil in de ontwikkeling van nieuwe sociale huurwoningen. Onlangs zijn de laatste 10 sociale huurwoningen van in totaal 25 woningen in de vijfde, en laatste, fase van Dijkstraten in Best opgeleverd. Hiermee is de bijdrage van ’thuis van in totaal 190 woningen aan dit mooie plan voltooid. 

Organiseer een burendag in jouw buurt

Zet alvast zaterdag 24 september 2022 in je  agenda, dan is het namelijk de jaarlijkse Burendag. Een dag waarop landelijk zoveel mogelijk buren met elkaar in contact gebracht worden. Waarom? Omdat buurten leuker, socialer en veiliger worden als bur...

Vrijwilligers bedankt!

Wij zijn heel erg blij met onze vrijwilligers. Gisteren hebben we hen bedankt tijdens een gezellig avond samen!

Groene Wijk Week 2022

Ook dit jaar is er een Groene Wijk Week in Eindhoven. De Eindhovense corporaties, de gemeente, PEK (Platform Eindhovense Klantenraden) en Yellow Sunshine organiseren vanuit het Duurzaamheidspact de Groene Wijk Week 2022 in de Tempel. Dat doen we omdat we vooral willen laten zien dat duurzaamheid ook leuk en eenvoudig kan zijn.

Een woning kopen van ’thuis

Wist u dat ’thuis niet alleen woningen verhuurt? Wij verkopen ook ieder jaar een aantal woningen. Een deel van deze woningen verkopen we met een lagere koopprijs (Koopgarant) of met een uitgestelde betaling (Kopen naar Wens). Zo bieden we mensen met een laag of midden inkomen ook de mogelijkheid om een woning te kopen.

Terugkoppeling huurderspanel

Sinds eind 2020 hebben we een huurderspanel. Deze bestaat uit 774 huurders die het leuk vinden om mee te denken met ’thuis . De grote deelname aan de onderzoeken geeft aan dat bewoners graag meepraten met ’thuis . Hier zijn we erg blij mee. Want he...

Wist u dat...

... de gemeente Son en Breugel en Veldhoven acties zijn gestart om energie te besparen? Klik op 'Lees meer' voor deze en andere interessante weetjes.