Nieuws

Geef je mening

Alle gemeenten schrijven uiterlijk in 2021 een Transitievisie Warmte (TVW). Hierin staat hoe de gemeente aardgasvrij wordt vóór 2050.

Woningen aan het Bloemenplein in Eindhoven zijn opgeknapt

Het groot onderhoud en verduurzaming van 38 eengezinswoningen aan het Bloemenplein in Eindhoven is gereed. In 2017 zijn we met de bewoners gestart om een keuze te maken of we voor 50 jaar of 25 jaar de woningen gaan renoveren. Uiteindelijk zijn we op 30 jaar uitgekomen.

Vier samen Burendag

Zet alvast zaterdag 25 september 2021 in uw agenda, dan is het namelijk de jaarlijkse Burendag. Een dag waarop landelijk zoveel mogelijk buren met elkaar in contact gebracht worden. Waarom? Omdat buurten leuker, socialer en veiliger worden als buren elkaar ontmoeten, elkaar helpen en zich samen inzetten voor de buurt.

Reparatieverzoeken en corona

De berichten rondom corona worden steeds positiever. De druk op de ziekenhuizen wordt lager en het aantal besmettingen daalt. Dat betekent dat er meer mogelijk wordt. Zo kunt u vanaf 14 juni weer alle reparatieverzoeken bij ons melden.