Nieuws

Zonnepanelen op appartementen­gebouwen

Het met zonnepanelen zelf opwekken van stroom is goed voor de portemonnee en voor het milieu. Bij ’thuis bieden we daarom onze huurders al jaren aan om te kiezen voor zonnepanelen op de woning. Ook leggen we bij nieuwbouw, transformatie en bij verhuizingen zonnepanelen op woningen mits ze daar geschikt voor zijn. Voor ’thuis is in Son en Breugel en in Waalre de primeur met zonnepanelen op appartementengebouwen.

Een wijk (her)ontwikkelen doe je samen - de Gildebuurt in Eindhoven

Sommige wijken zijn hard toe aan aanpak; dat kan zijn renovatie, sloop en nieuwbouw of een combinatie. Zo ook de Gildebuurt met 119 woningen en 5 studentenpanden. De voormalige eigenaar Wooninc. had onvoldoende financiële capaciteit. Zij konden de woningen renoveren, maar dat zou niet de beste kwaliteit woning opleveren. ’thuis had een grotere investeringscapaciteit en wilde helpen. Een bijzondere samenwerking en participatietraject waarbij de bewoners hun voorkeur konden aangeven. 

Een korte film met alle hoogtepunten van de Groene Wijk Week

In juni was de 2e Groene Wijk Week, een initiatief van het duurzaamheidspact. Deze keer in de Tempel. De week stond bol van allemaal duurzame activiteiten. We hopen dat de activiteiten een blijvende indruk hebben gemaakt en dat de bewoners van de wijk wat bewuster zijn geworden van het feit dat duurzaamheid niet alleen gaat over isoleren maar veel breder is dan dat en nog belangijker dat ze zelf daarin een rol hebben. 

Woonstichting ’thuis bouwt door

De vraag naar betaalbare woningen is nog altijd groot. ’thuis staat niet stil in de ontwikkeling van nieuwe sociale huurwoningen. Onlangs zijn de laatste 10 sociale huurwoningen van in totaal 25 woningen in de vijfde, en laatste, fase van Dijkstraten in Best opgeleverd. Hiermee is de bijdrage van ’thuis van in totaal 190 woningen aan dit mooie plan voltooid. 

Organiseer een burendag in jouw buurt

Zet alvast zaterdag 24 september 2022 in je  agenda, dan is het namelijk de jaarlijkse Burendag. Een dag waarop landelijk zoveel mogelijk buren met elkaar in contact gebracht worden. Waarom? Omdat buurten leuker, socialer en veiliger worden als bur...

Vrijwilligers bedankt!

Wij zijn heel erg blij met onze vrijwilligers. Gisteren hebben we hen bedankt tijdens een gezellig avond samen!

Groene Wijk Week 2022

Ook dit jaar is er een Groene Wijk Week in Eindhoven. De Eindhovense corporaties, de gemeente, PEK (Platform Eindhovense Klantenraden) en Yellow Sunshine organiseren vanuit het Duurzaamheidspact de Groene Wijk Week 2022 in de Tempel. Dat doen we omdat we vooral willen laten zien dat duurzaamheid ook leuk en eenvoudig kan zijn.

Een woning kopen van ’thuis

Wist u dat ’thuis niet alleen woningen verhuurt? Wij verkopen ook ieder jaar een aantal woningen. Een deel van deze woningen verkopen we met een lagere koopprijs (Koopgarant) of met een uitgestelde betaling (Kopen naar Wens). Zo bieden we mensen met een laag of midden inkomen ook de mogelijkheid om een woning te kopen.