Nieuws

Herstructurering Vredesplein e.o. klaar

’thuis heeft de laatste nieuwbouw in het Vredesplein opgeleverd en daarmee is de herstructurering afgerond. In 2013 zijn we begonnen met deze grote opgave. 406 woningen zijn gesloopt en daar zijn in totaal 453 woningen voor in de plaats gekomen. Door het aantal woningen in deze buurt uit te breiden dragen we een steentje bij aan de grote behoefte die er in Eindhoven is aan betaalbare woningen.

De huren vanaf 1 juli 2021

De overheid heeft besloten om dit jaar de huren van sociale huurwoningen te bevriezen. Bij ’thuis bevriezen we niet alleen de huren, maar verlagen we ze ook tot de streefhuur. De streefhuur is de huurprijs die past bij de kwaliteit van de woning. We bevriezen en verlagen de huren van onze sociale en vrije sector woningen.

Woonstichting ’thuis behaalt hoogste beoordeling als sociale ondernemer

’thuis heeft onlangs het PSO-keurmerk behaald. PSO staat voor Prestatieladder Socialer Ondernemen. Het is het meetinstrument en keurmerk van TNO dat de mate van inclusief en sociaal ondernemen meet en zichtbaar maakt. Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Het keurmerk kent meerdere prestatieniveaus en ’thuis heeft het hoogste niveau behaald, trede 3.

Uitlegfilm duurzaam wonen

Wonen in een duurzame woning is anders dan wonen in een woning met een gasaansluiting en cv-ketel. U heeft te maken met andere installaties. Dit werkt net even anders dan u misschien gewend bent.

Hoe komt u in aanmerking voor urgentie?

Heeft u met spoed woonruimte nodig? Is er een noodsituatie ontstaan, waardoor u niet meer in uw  woning kunt blijven wonen? Is het écht dringend en zijn er geen andere oplossingen? Dan bestaat er voorrang bij de toewijzing van een huurwoning. Om dit te krijgen moet u urgentie aanvragen.

34 organisaties lanceren Actieagenda Wonen

De komende tien jaar 1 miljoen huizen bouwen, zodat er meer betaalbare huur- en koopwoningen beschikbaar komen. Voor starters en doorstromers en voor alle inkomens en generaties. Samen de leefbaarheid in buurten verbeteren en bewoners ondersteunen. De woningvoorraad verduurzamen. Een unieke coalitie van 34 organisaties heeft deze voorstellen en afspraken vastgelegd in de ambitieuze Actieagenda Wonen. Samen met het volgend kabinet willen de partijen de plannen snel tot uitvoering brengen. Als het kabinet zijn bijdrage levert, kunnen ze snel aan de slag.

Let op: oplichters actief

We krijgen signalen dat er malafide bedrijven actief zijn die proberen onze huurders te benadelen. Door bijvoorbeeld via e-mail geld te vragen voor verlenging van een Wooniezie-account, of om voorrang te krijgen op een woning.