Nieuws

Woon je in Eindhoven doe dan mee!

Van 24 tot 27 september is in Eindhoven de eerste Nederlandse Waterblitz, georganiseerd door Waterschap De Dommel en Earthwatch Europe, in samenwerking met IVN natuureducatie, Ravon en Floron.

Samen tegen laaggeletterdheid

Helpende hand voor laaggeletterden en kinderen met een taalachterstand in regio Eindhoven
In (de regio) Eindhoven verdient iedereen een kans om mee te doen, hun talenten te ontplooien en het maximale uit zichzelf te halen. Basisvaardigheden, zoals lezen en schrijven zijn daarvoor van groot belang. Echter is dit niet vanzelfsprekend voor veel mensen. Daarom slaan we de handen ineen.

Bewoners van de nieuwe chalets aan de Vogelkers krijgen sleutel

Aan de Vogelkers in Best stonden 8 chalets. Deze waren op en aan vervanging toe. Deze 8 chalets zijn gesloopt en daar zijn 10 duurzame, toekomstbestendige nieuwbouwchalets voor in de plaats gekomen. Op donderdag 22 juli kregen de bewoners van 9 chalets de sleutels. De bewoner van de laatste chalet krijgt de sleutels binnenkort.

Landelijke Burendag op 25 september 2021

Vier Burendag met elkaar op 25 september! Huur jij van ’thuis en wil je dit jaar op Burendag een activiteit voor je buurt en buurtgenoten organiseren? Laat het ons weten, ’thuis helpt en denkt mee!

Een bijzondere kick-off met een gouden randje in Woensel West

In oktober gaan we aan de slag met het onderhoud aan 208 woningen in Woensel-West. Om de bewoners van deze woningen te enthousiasmeren en te informeren zijn we op ludieke wijze de buurt ingegaan. We deden dit samen met Casper de Haan die de werkzaamheden gaat uitvoeren.

Bewoners van de Gildebuurt stemmen voor toekomst van de buurt

De bewoners van de Gildebuurt in Eindhoven brachten na een intensief participatietraject hun stem uit op renovatie of sloop en nieuwbouw. Uit deze stemming kwam geen doorslaggevende voorkeur voor één van de twee plannen. Wooninc. en ’thuis keken daarom naar wat het beste is voor de wijk en de bewoners en kiezen voor sloop en nieuwbouw.

Geef je mening

Alle gemeenten schrijven uiterlijk in 2021 een Transitievisie Warmte (TVW). Hierin staat hoe de gemeente aardgasvrij wordt vóór 2050.

Woningen aan het Bloemenplein in Eindhoven zijn opgeknapt

Het groot onderhoud en verduurzaming van 38 eengezinswoningen aan het Bloemenplein in Eindhoven is gereed. In 2017 zijn we met de bewoners gestart om een keuze te maken of we voor 50 jaar of 25 jaar de woningen gaan renoveren. Uiteindelijk zijn we op 30 jaar uitgekomen.