Nieuws

Huurders geven mening over jaarplan ’thuis

Wat vinden onze huurders van het jaarplan van ’thuis? We deelden dit jaarplan met u in de vorm van een filmpje en een infographic in de nieuwsbrief van februari. Om te achterhalen of onze huurders dit een prettige manier vinden, hebben we het huurderspanel hierover een vragenlijst gestuurd.

Studenten geven input voor huis van de toekomst

Een deel van de jongeren van nu, zijn de bewoners van de woningen van ’thuis in de toekomst. Maar willen die jongeren eigenlijk wel het product dat wij nu bouwen? Woningen staan er voor meer dan 50 jaar. Dat betekent dat we hun toekomstige woning n...

Prestatieafspraken Oirschot zijn ondertekend

De prestatieafspraken voor Oirschot zijn ondertekend door de gemeente, woonstichting ’thuis , Wooninc. en de huurdersvertegenwoordiging van beide corporaties.  Daarmee bevestigen wij als ’thuis wederom de intentie om samen te zorgen voor extra soc...

Pilot doorstroom voor senioren in Eindhoven van start

‘Van groot naar beter wonen’ Vanaf april 2022 ontvangen duizend senioren in Eindhoven een brief van de woningcorporatie waarvan zij een eengezinswoning huren. Zij kunnen voorrang krijgen op een seniorenwoning die beter past. Zo hopen de Eindhovense c...

De kunst van het solliciteren

Vorige week mocht ’thuis een sollicitatietraining geven op Yuverta in Eindhoven. JINC  organiseert deze training om derde- en vierdejaars vmbo-leerlingen de kunst van het solliciteren te leren. Een stevige hand geven, oogcontact maken en duidelijk...

Officiële opening SeniorenPunt

Vanaf vandaag verandert de naam van klantencentrum WoonincPlusVitalis in SeniorenPunt. De naamsverandering is het gevolg van de samenwerking met twee nieuwe partners: de Eindhovense corporaties Woonbedrijf en ‘thuis. Zij bieden naast initiatiefnemers Wooninc. en Vitalis WoonZorg Groep vanaf nu ook hun seniorenwoningaanbod aan via SeniorenPunt. Daarmee breidt het aanbod voor senioren uit naar ruim 9.500 zelfstandige woningen en zorgwoningen.

Samen woningtekort aanpakken

Woningcorporaties slaan handen ineen voor woningbouwopgave Zuidoost-­Brabant
Om de komende raadsperiode het woningtekort aan te pakken in de Metropoolregio Eindhoven (MRE) moet de samenwerking versterkt worden tussen gemeenten en woningcorporaties.

Wat gaan we doen in 2022?

Als ik terugkijk naar 2021 zie ik vooral een jaar waarin onzekerheid de boventoon voerde. Maar gelukkig zijn wij als mensen wel goed in staat om positief naar de toekomst te kijken. Hoop noemen we dat en het mooie van hoop is dat het ons motiveert en aanzet tot actie. Bekijk het filmpje 'Samen ’thuis in 2022'.