Nieuws

Hoogste punt Michiel de Ruyterstraat bereikt

Het hoogste punt van de 25 energiezuinige sociale huurwoningen aan de Michiel de Ruyterstraat in Aalst-Waalre is bereikt. Donderdag 10 september hebben we onder toeziend oog van het bouwpersoneel en direct betrokkenen de vlag gehesen. De bouw loopt volgens planning en naar verwachting zijn de woningen in maart 2021 gereed.

Huurderspanel ’thuis

Wat vindt u belangrijk en wat verwacht u van ons? Alleen als we daar een goed beeld van hebben kunnen we onze dienstverlening en producten verbeteren. Wilt u ook meedenken? Meld u aan voor het huurderspanel ’thuis.

Een volgende stap naar een duurzaam Son en Breugel

Het weer in Nederland is aan het veranderen. Het is een langere periode droog of er valt in een korte tijd erg veel regen. Bij veel regen kan het riool de grote hoeveelheid water niet aan en loopt over. Hierdoor staan straten en soms zelfs woningen onder water. Het loskoppelen van regenpijpen helpt dit te voorkomen.

Woonbelevingsonderzoek vervolg

Eind 2019 voerden wij een woonbelevingsonderzoek uit. In april vertelden wij u over de uitkomsten. Bij een aantal gebouwen en straten blijkt de woonbeleving van de huurders minder dan we verwacht hadden. Daarom is ’thuis in een aantal van die gebouwen en straten gestart om de informatie uit het Woonbelevingsonderzoek nog beter te begrijpen en aan te vullen.

Een schoon achterpad, fijn om te zien

In de Akkerbuurt in Eindhoven zijn bewoners de laatste tijd actiever aan de slag met de  achterpaden. Voorheen ondersteunde medewerkers van Ergon bij het onderhoud. Ergon doet dit niet meer en een deel van de bewoners in de Akkerbuurt heeft het onderhoud zelf eigenlijk best goed opgepakt.

Bericht Huurdersraad: bewonerscommissies

Bent u een betrokken huurder en wilt u een steentje bijdragen in uw buurt? Woont u in een buurt waar al een bewonerscommissie actief is, dan kunt u daar contact mee opnemen. Wellicht kunnen ze uw hulp gebruiken.