Nieuws

Aandacht voor mensen

Op 1 juli was het webinar van het Duurzaamheidspact Eindhoven. We stonden uitgebreid stil bij aandacht voor mensen. Het webinar herinnerde ons eraan dat aandacht vooral draait om luisteren. Horen wat mensen beweegt of juist tegenhoudt op het gebied van duurzaamheid en leefbaarheid, zodat je kunt inspelen op de dingen die hen nauw aan het hart liggen.

Woonstichting ’thuis verkoopt laatste niet sociale deel van haar bezit

Woonstichting ’thuis heeft het laatste niet sociale deel van haar bezit verkocht. Hiermee is de weg vrij om zich te richten op haar primaire doel en dat is voorzien in voldoende, betaalbare,  duurzame woningen voor mensen met een kleine portemonnee of mensen die zelf niet kunnen zorgen voor een eigen woning.

Huurt u dit jaar al 50 jaar bij ’thuis?

Bij ’thuis zijn we blij met onze trouwe huurders. Huurt ú dit jaar (sinds 1970) vijftig jaar bij ’thuis (of een van haar rechtsvoorgangers)? Dan zetten we u graag in het zonnetje op zaterdag 3 oktober. Hoe we dat precies doen is nog een verrassing.

1.000ste gratis energieadvies van de pilot 'Energiebox'

De energieadviseurs van de pilot ‘de Energiebox’ gaven afgelopen week hun 1.000ste gratis energieadvies. De gemeente Eindhoven en de Eindhovense woning­corporaties, 'thuis, Trudo, Woonbedrijf en Wooninc., zijn enthousiast over de resultaten en besloten om de pilot met minimaal een jaar te verlengen.

Terugblik eerst helft 2020

In één keer stond de wereld op z’n kop met het coronavirus. Alles moest opeens anders. Dit om mensenlevens te redden en om gezond te blijven. Dat geldt ook voor ons als woningcorporatie. Gelukkig zijn we in staat geweest om veel van onze dienstverlening door te laten gaan.

Hulp bij financiële problemen

Wist u dat als u in de financiële problemen komt door corona, of door iets anders, u dan contact kunt opnemen met de afdeling Huurincasso? Samen met u bekijken wij wat er mogelijk en nodig is. Met als doel een betalingsachterstand te voorkomen of op te lossen.

Woonplezier in De Thuishaven

De heer en mevrouw Van de Velden horen bij de groep van ‘geluksvogels’ die sinds oktober 2018 in appartementengebouw De Thuishaven in Son en Breugel wonen. Maar liefst 1100 geïnteresseerden waren er voor deze woningen. “We stonden al lang ingeschreven bij Wooniezie maar het is gelukt”.

Opgeruimd staat netjes

Zo’n 1 à 2 keer per jaar hebben we een actie om fietsen op te ruimen. We hebben het dan over bijvoorbeeld de fietsen die ‘stof staan te vangen’, fietsen die kapot zijn of met lekke banden in de stallingen staan. Huurders bellen ons als ze hun fiets graag willen stallen bij hun woongebouw, maar er geen ruimte meer is omdat veel plekken al bezet zijn door dit soort ongebruikte fietsen.

Groot onderhoud ’t Look

Ineens stond de wereld op z’n kop met het coronavirus. Alles moest opeens anders. Gelukkig zijn we in staat om veel van onze dienstverlening door te laten gaan. Dit door creatief te zijn, met een dosis gezond vertrouwen en met behulp van moderne techniek. Zo ook de voorbereidingen van het groot onderhoud in ’t Look.