Nieuws

Bent u trouwe huurder? Meld u aan!

Bij ’thuis zijn we blij met onze trouwe huurders. Daarom zetten we elk jaar onze huurders in het zonnetje die op dat moment vijftig jaar huren. En dit jaar doen we dat op Burendag, zaterdag 25 september 2021.

Nieuwbouw aan de Ambachtslaan

In Veldhoven is een grote behoefte aan woningen. Net als in de regio. Er moet dus worden gebouwd. In Veldhoven betekent dat 2.000 nieuwbouwwoningen in de periode 2020-2024. Voor een deel van die woningen zijn bestaande locaties geschikt. Eén van die locaties is de Ambachtslaan.

Een goede buur is goud waard

We hebben aan de leden van ons huurderspanel gevraagd of zij een huurder kennen met een bijzonder verhaal. Iemand die iets bijzonders heeft gemaakt van zijn of haar huis, of van de woonomgeving, of iemand die het verdient om eens in de schijnwerpers te staan. Daarop zijn verschillende reacties binnengekomen.

Herstructurering Vredesplein e.o. klaar

’thuis heeft de laatste nieuwbouw in het Vredesplein opgeleverd en daarmee is de herstructurering afgerond. In 2013 zijn we begonnen met deze grote opgave. 406 woningen zijn gesloopt en daar zijn in totaal 453 woningen voor in de plaats gekomen. Door het aantal woningen in deze buurt uit te breiden dragen we een steentje bij aan de grote behoefte die er in Eindhoven is aan betaalbare woningen.

De huren vanaf 1 juli 2021

De overheid heeft besloten om dit jaar de huren van sociale huurwoningen te bevriezen. Bij ’thuis bevriezen we niet alleen de huren, maar verlagen we ze ook tot de streefhuur. De streefhuur is de huurprijs die past bij de kwaliteit van de woning. We bevriezen en verlagen de huren van onze sociale en vrije sector woningen.

Woonstichting ’thuis behaalt hoogste beoordeling als sociale ondernemer

’thuis heeft onlangs het PSO-keurmerk behaald. PSO staat voor Prestatieladder Socialer Ondernemen. Het is het meetinstrument en keurmerk van TNO dat de mate van inclusief en sociaal ondernemen meet en zichtbaar maakt. Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Het keurmerk kent meerdere prestatieniveaus en ’thuis heeft het hoogste niveau behaald, trede 3.