Aangepaste wetgeving om te voorkomen dat huurachterstanden groter worden

Per 1 januari 2021 zijn organisaties bij wet verplicht om achterstanden in de vaste lasten door te geven aan de gemeente. Dit heet vroegsignalering.

'thuis zal dus betaalachterstanden van huurders maandelijks gaan doorgeven. De gemeente heeft dan in een vroeg stadium inzicht in welke huishoudens betalingsproblemen hebben. Zo kunnen zij hierbij snel hulp bieden en voorkomen dat achterstanden groter worden. Want hoe eerder er hulp is hoe beter!

Wilt u niet dat wij uw gegevens doorgeven aan de gemeente, dan kunt u daar schriftelijk bezwaar tegen maken. Dit doet u door een e-mail te sturen naar huurincasso@mijn-thuis.nl of een brief naar Woonstichting ’thuis, postbus 787, 5600 AT Eindhoven t.a.v. de afdeling Huurincasso.