Achter de voordeur

‘Achter de voordeur’

Dat is de titel van een boekje dat is gemaakt op initiatief van en door Juliette de Wette (social design) over de Bloemenbuurt Noord in Eindhoven. Het is een boek waarin verhalen en foto’s staan van echte mensen! Een boek waarin verbinding de rode draad is van ieder verhaal. Verbinding met als doel te komen tot nieuwe buurtinitiatieven.

Het boek is tot stand gekomen door een intensieve samenwerking tussen allereerst de bewoners, de schrijfster en studenten en docenten van St. Lucas. Financieel mogelijk gemaakt door het Cultuurfonds Noord Brabant en ’thuis. Op woensdag 24 januari is het eerste exemplaar van het boekje onder grote belangstelling van buurtbewoners en andere genodigden, overhandigd aan wethouder mevrouw Verhees (volkshuisvesting). Daarna was een gezellig samenzijn in Pand P aan de Leenderweg; ook het thuishonk van de Stichting onze Bloemenbuurt.

De Bloemenbuurt Noord is een wijk die ruim 100 jaar geleden is ontstaan, als eerste na de samenvoeging van o.a. de gemeente Stratum met de rest van wat we nu Eindhoven noemen. Enkele jaren geleden zijn ruim 150 huurwoningen van ’thuis daar grondig onderhouden en momenteel worden 36 woningen aan de Leostraat gesloopt en vervangen door nieuwe, duurzame appartementen. De wijk (met een cultuurhistorische waarde) ziet er straks weer als nieuw uit kan er weer een tijd tegen.

In het boek worden 30 buurtbewoners uitgebreid geïnterviewd over wie zij zijn, wat hen bezighoudt en wat zij in en voor de buurt voelen. Ze zijn geportretteerd met een verhaal, een foto en een filmpje in hun eigen woonomgeving. Het geeft andere bewoners een goede en vooral leuke inkijk in wie hun buurtgenoten nu eigenlijk zijn en wat hen beweegt en bezighoudt. De verhalen roepen verwondering en vragen op over elkaar en vooral; gesprekken komen op gang. Over verbinding gesproken.