Bericht Huurdersraad: bewonerscommissies

Bent u een betrokken huurder en wilt u een steentje bijdragen in uw buurt?

Woont u in een buurt waar al een bewonerscommissie actief is, dan kunt u daar contact mee opnemen. Wellicht kunnen ze uw hulp gebruiken.

Woont u in een nieuwbouwbuurt of nieuwbouwcomplex? Dan kunt u met uw buren overleggen of het opstarten van een bewonerscommissie iets voor uw buurt is.

Ook kan het zijn dat er in uw buurt een renovatie of een groot onderhoud wordt gepland. Ook dan is het van belang dat er een bewonerscommissie is die namens de bewoners overlegt met 'thuis.

Huurdersraad 'thuis hecht grote waarde aan een goede verbinding met de achterban. Een betrokken bewonerscommissie is een stap naar een leefbare woonomgeving.

Er zijn in de verschillende gemeenten op complex- of buurtniveau al een aantal bewonerscommissies actief. De Huurdersraad wil dat er meer bewonerscommissies zijn, het liefst in iedere buurt.

Wilt u een bewonerscommissie starten?
Kijk dan voor meer informatie op onze website www.huurdersraad-mijn-thuis.nl/bewonerscommissies