Bericht van het bestuur

Stel je voor dat iemand ons een aantal weken geleden de volgende vraag had gesteld: ‘Kunnen jullie zonder kantoor de huurders voldoende van dienst zijn?’ Dan hadden we hard gelachen en de vragensteller aangekeken of die gek was. En kijk nu eens. Het coronavirus heeft ons land en de hele wereld in een stevige greep.

 

Alles moet opeens anders. Dit om mensenlevens te redden en om gezond te blijven. Dat geldt ook voor ons als woningcorporatie. Gelukkig zijn we in staat om veel van onze dienstverlening door te laten gaan. Dit door creatief te zijn, met een dosis gezond vertrouwen en met behulp van moderne techniek. Vele van u geven aan begrip te hebben en te begrijpen dat niet alles kan of dat het soms wat langer duurt. Dank daarvoor. Samen komen we deze moeilijke periode door.

Mijn gedachten gaan vooral uit naar die families waar zieken of zelfs doden te betreuren zijn. Zij worden het zwaarst getroffen. Maar ook gaan mijn gedachten uit naar die huurders die niet het geluk en de zekerheid hebben van een vast maandelijks inkomen. En die hun inkomen een beetje of zelfs helemaal zien wegvallen door deze coronacrisis. Ook voor deze huurders willen wij er zijn. Komt u in de financiële problemen? Neem contact met ons op. Graag kijken we samen hoe u deze moeilijke periode kunt overbruggen.

En dan zou je nog bijna vergeten dat we ook gewoon doorwerken aan de uitdagingen die we al hadden. Ik bedoel vooral de steeds grotere woningnood in onze regio.

’thuis heeft, samen met de gemeenten waar wij actief zijn, verschillende nieuwbouwplannen waar we ook in deze tijd hard aan werken. Zorgen voor voldoende en duurzame woningen is ons doel. En daar zetten we al onze middelen voor in. Een fijne woning waar u uw thuis van kan maken, dat is waar ’thuis voor staat.

Sterkte in deze lastige tijd en vooral blijf gezond.

Luc Severijnen