Corporaties regio Eindhoven Coulant met huurders in geldnood

Eindhovens Dagblad 7 april 2020

EINDHOVEN - De coronacrisis en de economische malaise die daarvan het gevolg is, begint zijn tol te eisen. Woningcorporaties in de regio maken gewag van vele tientallen huurders die in betalingsproblemen verzeild raken.

Alleen al bij de woningcorporatie ‘thuis hebben zich de afgelopen tijd een zestigtal mensen gemeld die tegen een huurachterstand aan dreigen te lopen. Volgens ‘thuis wordt maatwerk toegepast: huurders krijgen uitstel en betalingsregelingen aangeboden. Ook zzp’ers en andere ondernemers raken in de knel. De corporatie die actief is in Eindhoven, Veldhoven, Waalre, Best en Son en Breugel heeft van vier huurders van bedrijfsonroerend goed de melding gekregen dat zij hun huurpenningen niet meer kunnen voldoen.

Terughoudend

Volgens een woordvoerster gaat 'thuis coulant om met het innen van de huur. "We zullen geen huurovereenkomsten beëindigen door een huurachterstand ontstaan door deze coronacrisis en zullen zeer terughoudend zijn ten aanzien van huisuitzettingen.” Dat laatste komt volgens haar alleen in beeld als er sprake is van zware overlast of criminele activiteiten. 

Bij de Eindhovense corporatie Woonbedrijf hebben zich de afgelopen tijd zo'n 150 huurders gemeld die zich zorgen maken over het opbrengen van de huurkosten. Dat is iets minder dan een half procent van het totaal aantal huurders, aldus een woordvoerster. Ook Woonbedrijf stelt zich coulant op, zegt ze. "Onze verhuurconsulenten hebben met deze bewoners de individuele situaties bekeken en betaalafspraken gemaakt die haalbaar zijn voor hen.” 

Bij Wooninc. stond de teller dinsdag op 36 huurders met betalingsproblemen. Ook deze corporatie biedt betalingsregelingen aan. "Op deze manier willen we er voor zorgen dat huurders, na het opheffen van de maatregelen, niet alsnog in de problemen komen door een opgelopen huurachterstand. Ook berekenen we geen incassokosten. We zetten huurders met betalingsproblemen, tijdens de coronacrisis, niet uit huis.”

Ernstige zorgen

Bij woningcorporatie Trudo hebben zich nog geen reguliere huurders gemeld die in financiële nood zitten. Wel zijn er ondernemers die hier tegenaan lopen. Op een brief van Trudo hierover kreeg de corporatie 120 reacties van ondernemers die zich ernstig zorgen maken. ,,We kijken hoe we deze bedrijven kunnen helpen, met bijvoorbeeld een betalingsregeling.”

Ook bij de Valkenswaardse corporatie Woningbelang merken ze de gevolgen van de coronacrisis. Tot nu toe hebben zich dertig huurders met (dreigende) betalingsproblemen gemeld. Directeur Rob Möhlmann adviseert mensen om zo snel mogelijk aan de bel te trekken als er betalingsachterstanden dreigen te ontstaan. ,,In gesprek met de huurder kijken we samen wat er mogelijk en nodig is", aldus Möhlmann. "Wij zetten ons er maximaal in om ervoor te zorgen dat niemand zijn woning uit hoeft als gevolg van de coronacrisis.”

Videobellen

Ondertussen hebben de woningbouwcorporaties ook hun beleid gewijzigd ten aanzien van het bezichtigen van huurwoningen, de overdracht van sleutels en huuropzegging. Woningbelang bijvoorbeeld inspecteert een woning vóór huuropzegging met behulp van videobellen. Dat doet ook Woonbedrijf. Sleuteloverdrachten gebeuren uitsluitend op afspraak en op de voorgeschreven anderhalve meter afstand. 

Ook bij de toewijzing van een huurwoning heeft Woonbedrijf de spelregels veranderd. "Woningzoekenden krijgen nu een telefonische intake, in plaats van een gesprek in onze Woonwinkel. De eerste geïnteresseerde die reageert op een beschikbare woning, mag de woning alleen, dus zonder aanwezigen van Woonbedrijf, bezoeken. De sleutel voor de lege woning wordt op afspraak opgehaald in de Woonwinkel. Na de bezichtiging brengt de kandidaat de sleutel weer terug.”