Verschillende teams gaan werken aan de uitdaging dat over 3 jaar alle huurders van corporatiewoningen in Eindhoven koken zonder gas. Hierbij gaat het niet zozeer om de techniek, maar vooral om de vraag hoe wij de huurders enthousiast krijgen zodat ze de overstap willen maken van naar koken zonder aardgas. Op dinsdag 30 oktober was de kick-off.

De kick-off

Onder leiding van Diederik Samsom als supervisor van het Duurzaamheidspact Eindhoven en Luc Severijnen als voorzitter van het pact verliep de ochtend vlekkeloos. De neuzen staan dezelfde kant op, de deelnemers zijn zich bewust van de urgentie om snel te verduurzamen en bereid om samen aan de slag te gaan.

Er zijn 4 teams gevormd die de komende maanden in verschillende werksessies hun idee verder uitwerken. De teams zijn samengesteld uit huurders, medewerkers van de Eindhovense corporaties, gemeente, start-ups en aannemers. Samen gaan zij aan de slag met deze uitdaging. Zij worden begeleid en ondersteund in hun ideevorming, het ontwerpen (prototyping) en toetsen van het idee in de praktijk, de business case ontwikkelen, zodat op 17 januari het experiment startklaar is.

Het winnende team

Op donderdag 17 januari kiest de jury het winnende team. Het winnende team krijgt de middelen en ondersteuning om hun idee uit te voeren.

Deze challenge is een initiatief vanuit het Duurzaamheidspact Eindhoven (gemeente Eindhoven, Sint-Trudo, Wooninc., Woonstichting ’thuis, Woonbedrijf en Platform Eindhovense Klantenraden).