De huren vanaf 1 juli 2021

De overheid heeft besloten om dit jaar de huren van sociale huurwoningen te bevriezen. Bij ’thuis bevriezen we niet alleen de huren, maar verlagen we ze ook tot de streefhuur. De streefhuur is de huurprijs die past bij de kwaliteit van de woning. We bevriezen en verlagen de huren van onze sociale en vrije sector woningen.

De huurders die nu de streefhuur of minder dan de streefhuur betalen krijgen een bevriezing van de huur. De huurders die meer dan de streefhuur betalen krijgen een verlaging van de huur. We volgen hierbij het advies van de Huurdersraad ’thuis.

De huurprijzen passen we per 1 juli aan. Dat is net zoals andere jaren. Onze huurders ontvangen voor 1 mei een brief. Daarin staat de huurprijs per 1 juli 2021 en alle informatie die voor hen belangrijk is om te weten.

Het zijn nog steeds onzekere tijden

Daarom doet ’thuis naast de huurbevriezing vanuit de overheid nog wat extra’s. Zo willen we al onze huurders een financieel steuntje in de rug te geven.

Daarnaast leveren we maatwerk als onze huurders in financiële problemen komen. Dat kan zijn door corona of door iets anders. Zij kunnen dan contact met ons opnemen. Onze medewerkers van de afdeling Huurincasso zijn er om mee te denken. Zij bekijken samen met onze huurders wat er mogelijk en nodig is. Met als doel een betalingsachterstand te voorkomen of op te lossen.

Wij zetten ons ook nu maximaal in om ervoor te zorgen dat niemand zijn woning uit hoeft in deze onzekere tijd. De medewerkers van de afdeling Huurincasso zijn op werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 040 24 99 999.