Duurzaam bouwen in Michiel de Ruyterstraat

De bouw van de 25 energiezuinige sociale huurwoningen in de Michiel de Ruyterstraat gaat gestaag door. Ondanks de coronasituatie hebben we nog geen vertraging opgelopen en loopt de bouw volgens planning. De verwachting is dan ook dat de woningen in het voorjaar van 2021 klaar zijn.

De sloop en nieuwbouw van deze woningen sluiten aan bij onze duurzaamheidsambities. De sloop is circulair, wat betekent dat we het sloopmateriaal zo veel mogelijk opnieuw gebruiken. Eerst zijn alle oude materialen die herbruikbaar of recyclebaar zijn uit de woningen gehaald. Dat heet ‘Oogsten’. Deze materialen worden bij een ander bouwproject weer als grondstof gebruikt. Een deel van de materialen waarmee we de nieuwe woningen bouwen is op hun beurt weer afkomstig van andere gesloopte gebouwen. Gerecycled beton bijvoorbeeld en gerecyclede bakstenen. Door materialen een tweede leven te geven dragen we als ’thuis bij aan een circulaire samenleving.