Een nieuw jaar, nieuwe kansen

Buurtbeheerder James Geelhoed aan het woord

Dat geldt ook mij als buurtbeheerder. Naast mijn werk als buurtbeheerder in Veldhoven (rayon oost) ga ik ook aan de slag in Eindhoven. Ik ben als sociaal projectbuurtbeheerder betrokken bij het groot onderhoud in Bloemenbuurt Noord. Het is even wennen, nieuwe bewoners leren kennen. Aftasten, luisteren, schakelen met de aannemer en nieuwe netwerk partners.

Ik vind het belangrijk om er voor u als bewoner van ’thuis te zijn. Soms als bemiddelaar, de andere keer met een luisterend oor. Soms om u  de weg te wijzen en een andere keer om het probleem op te lossen. Niet altijd is mijn antwoord positief. Of het wordt niet positief ervaren.

Prettig wonen gaat verder dan het huis zelf. Het is ook belangrijk dat de buurt fijn, veilig en schoon is. Daar kunnen wij samen, ’thuis en u als bewoner, voor zorgen. Dit door met elkaar in gesprek te gaan, elkaar op te zoeken. Door samen de juiste dingen te doen, zorgen we voor een leefbare buurt waar het fijn wonen is.