Een nieuw jaar

Samen ’thuis in 2021

Wat een heftig en ingrijpend jaar was 2020. We zijn blij dat het achter ons ligt. Een nieuwjaar is vaak een moment om opnieuw te beginnen, een frisse start te maken. Maar dat kan helaas nog niet want corona is er nog steeds. We moeten nog steeds ons leven aanpassen en ons houden aan maatregelen om te zorgen dat we gezond blijven. Want daar doen we het voor. Met alle consequenties van dien, veel eenzaamheid en financiële zorgen.

Als woningcorporatie zijn we er voor u, onze huurders. Samen met onze partners zetten we ons voor u in. Dat doen we zolang als het nodig is. Heeft u behoefte aan een praatje, komt u in de financiële problemen, laat het ons weten. We zoeken dan samen met u naar een oplossing.

Wat gaan we doen in 2021?

Ondanks dat ons geduld nog wel even op de proef gesteld wordt, kijken we graag alvast samen met u vooruit. Ook in 2021 blijven we ons inzetten voor voldoende, betaalbare, duurzame woningen in buurten waar u prettig kunt wonen.

In een filmpje vertel ik u meer over onze plannen in 2021. Klik op de afbeelding om de film te starten:

Onze speerpunten:

  • Voldoende betaalbare woningen
    We zien de druk op de sociale woningmarkt toenemen. Daarom zijn we flink aan het bouwen en blijven we samen met gemeenten actief op zoek naar nieuwe bouwkansen. Ook gaan we experimenteren om meer woningen beschikbaar te krijgen voor woningzoekenden.  
  • Een duurzame samenleving waarin iedereen mee kan doen
    ’thuis neemt al jaren het voortouw als het om duurzaamheid gaat. Deze voorbeeldrol blijven we graag vervullen door continue  te verbeteren. En door te investeren in energiebesparende maatregelen, met als einddoel in 2050 C02-neutrale woningen en een gezonde leefomgeving. 
  • Een fijne leefomgeving
    Samen met onze huurders, gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties blijven we ons inzetten voor een schone, hele en veilige buurt, waarin het voor iedereen prettig wonen is.

Genoeg uitdagingen voor 2021. We kijken ernaar uit om daar samen met u en onze partners mee aan de slag te gaan. Samen ’thuis. 

Luc Severijnen, directeur-bestuurder

 

Lees meer op de pagina Vooruitblik 2021 voor een uitgebreid overzicht van onze plannen voor 2021.