Een wijk (her)ontwikkelen doe je samen - de Gildebuurt in Eindhoven

Sommige wijken of complexen in Eindhoven zijn hard toe aan aanpak; dat kan zijn renovatie, sloop en nieuwbouw of een combinatie daarvan. De Gildebuurt met 119 woningen en 5 studentenpanden is zo’n gebied. De voormalige eigenaar Wooninc. had onvoldoende financiële capaciteit om de wijk aan te pakken. Zij konden de woningen renoveren, maar dat zou niet de beste kwaliteit opleveren en ook niet helemaal duurzaam en energiezuinig volgens de regels van de overheid. ’thuis had een grotere investeringscapaciteit en wilde helpen met het verduurzamen van de Gildebuurt volgens gemaakte afspraken in het duurzaamheidspact.

Sloop/nieuwbouw had de voorkeur van zowel Wooninc als ’thuis. Bij nieuwbouw gaan de woningen langer mee en ze worden duurzamer en energiezuiniger. Ook biedt sloop/nieuwbouw de mogelijkheid om te verdichten. Beide scenario’s (renovatie en sloop/nieuwbouw) zijn ingrijpend en het betekent dat bewoners tijdelijk moeten verhuizen naar een andere woning. Daarom was een van de belangrijkste voorwaarden dat er voldoende draagvlak was bij de bewoners voor één van de plannen. Hiervoor hebben we een intensief participatieproces met de bewoners doorlopen. Dat deden we onder begeleiding van een onafhankelijk procesbegeleider. Na het participatieproces konden de bewoners hun voorkeur aangeven voor één van de plannen.

Het was heel spannend met een gelijke uitkomst, er waren evenveel stemmen voor sloop/nieuwbouw als voor renovatie. Vooraf was met bewoners afgesproken dat als de stemmen gelijk zouden zijn, de eigenaar van de woningen de knoop zou doorhakken. Wooninc. heeft dat in overleg met ’thuis gedaan en aangegeven dat zij sloop en nieuwbouw de beste optie vonden. ’thuis heeft de woningen overgenomen en Wooninc. heeft van ’thuis complexen overgenomen die al verduurzaamd waren.

Met wat de bewoners hebben aangegeven dat zij belangrijk vinden, hebben wij een nieuw plan gemaakt

De 119 woningen in de Gildebuurt worden gesloopt en daar komen ongeveer 225 nieuwe, betaalbare, duurzame woningen voor in de plaats. Vanaf het eerste moment is de gemeente betrokken bij deze ‘taakoverdracht’ tussen Wooninc. en ’thuis en uiteraard ook bij de uitwerking van de plannen. Er wordt in een groot projectteam intensief samengewerkt met hen om de plannen vorm te geven. In juli is het plan zover uitgewerkt dat de bestemmingsplanwijziging kan worden ingediend bij de gemeente. Zo’n traject duurt ongeveer 1 jaar. Ondertussen zijn allerlei -verplichte- onderzoeken gedaan (flora, fauna, archeologie, etc.) en wordt het plan uitgewerkt tot een plan waarmee de aannemer aan de gang kan. Op dit moment is de planning dat eind 2023 wordt gesloopt en dat daarna gestart wordt met de nieuwbouw. Afronding is voorzien in 2025. Als het goed is, is de stad dan weer zo’n 225 woningen rijker!

De klankbordgroep en ’thuis maakten samen een sociaal plan

Omdat je natuurlijk niet kunt slopen als er nog bewoners zijn, worden zij verhuisd. Daarvoor is in overleg met een klankbordgroep een sociaal plan uitgewerkt waarin de rechten en plichten van zowel ’thuis als de huurders staan beschreven. Onze sociaal projectleiders en beheerders begeleiden bewoners intensief en zijn altijd bereikbaar voor vragen en we merken dat dat werkt. We helpen waar we kunnen en doen wat we zeggen! Het is immers niet niks als je gezegd wordt dat je moet verhuizen omdat je huis gesloopt wordt. Sommige mensen wonen al tientallen jaren in de Gildebuurt en dan is het heel moeilijk daar weg te moeten. Bewoners hebben allemaal urgentie gekregen zodat zij met voorrang kunnen reageren op een woning via Wooniezie. Daarmee kunnen zij bij 13 woningcorporaties in Eindhoven en omgeving terecht voor een woning. Sinds december 2021 (toen de urgentieregeling in werking trad voor hen) zijn al zo’n 70 (van de 119) huishoudens verhuisd.

Wij hebben er alle vertrouwen in dat we de komende jaren een mooie, nieuwe Gildebuurt kunnen realiseren door de hele goede samenwerking tussen bewoners, de gemeente en ’thuis.