Fase 4 nieuwbouw Dijkstraten klaar

De laatste bewoners kregen in mei de sleutel van hun nieuwe woning in Dijkstraten. Daarmee zijn de 28 nieuwbouwwoningen fase 4 Dijkstraten opgeleverd.

Het zijn allemaal duurzame, sociale huurwoningen. Ze zijn Nul Op de Meter, hebben zonnepanelen op het dak en een individuele WKO installatie. Als ’thuis zijn we blij dat we met deze duurzame woningen weer een bijdrage kunnen leveren aan de grote vraag naar betaalbare woningen in Best.

Woonstichting ’thuis in Dijkstraten

In Dijkstraten worden in vijf fasen in totaal zo'n 670 nieuwe woningen gebouwd. ’thuis realiseert hiervan 190 woningen in de sociale huursector. De 137 woningen van de eerste 3 fasen zijn bewoond en de 28 bewoners van fase 4 hebben net de sleutel gekregen.

En nu op naar fase 5, de laatste fase

Als het loopt zoals verwacht dan starten we in oktober 2021 met de bouw van 25 woningen in de laatste fase Dijkstraten. Naar verwachting worden ze in het 2e kwartaal van 2022 opgeleverd. Dat betekent dat dan onze opgave in Dijkstraten klaar is.