Graag zorgen we samen met u voor een fijne buurt!

De buurtbeheerders van Veldhoven aan het woord

Wonen is meer dan een dak boven je hoofd. Het is een plek om echt thuis te komen. Dit begint met een kwalitatief goede en betaalbare woning. Maar het is ook heel belangrijk dat de buurt heel, schoon en veilig is. Wij, de buurtbeheerders, zijn regelmatig bij u in de wijk aanwezig. Dit zodat we weten wat er speelt. Ook hebben we contact met bedrijven en organisaties die onze gebouwen en het openbaar gebied schoon, heel en veilig houden.

Als het gaat om afval inzamelen, daar is de gemeente verantwoordelijk voor, niet ’thuis. Is de container vol? Of ziet u ergens afval gedumpt? Laat het snel en simpel weten met de BuitenBeter app of via Fixi.nl. Gemeente Veldhoven gaat dan met uw melding aan de slag.

Heeft u vragen over de woning of de woonomgeving, spreek ons gerust aan. We komen graag kijken en luisteren wat we voor u kunnen betekenen. Wij zijn makkelijk te herkennen aan onze opvallende bedrijfsauto’s en onze bedrijfskleding. U kunt ook altijd bellen voor een afspraak naar (040) 24 99 999.

Tot ziens bij u in de buurt!

  Tinus van Campen

  James Geeldhoed

  David Hearn