Groen maakt gelukkiger

Buurtbeheerder David Hearn aan het woord

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een groene leefomgeving ons gezonder en gelukkiger maakt. Helaas zijn veel dorpen en steden in Nederland ‘versteend’: Veel pleinen en straten zijn verhard, groen maakt plaats voor nieuwe woningen en steeds meer bewoners kiezen ervoor om hun achtertuin te betegelen. Hier hebben we als ’thuis helaas geen invloed op, maar we kunnen wel op andere manieren onze wijken en buurten ‘vergroenen’, bijvoorbeeld door het creëren van groene gevels.

Een groene wand is niet alleen maar mooi. Het draagt ook bij aan een klimaatbestendige leefomgeving. Zo zorgt een groene gevel voor schonere lucht, een lagere omgevingstemperatuur en een grotere biodiversiteit.

Ook in de gemeente Waalre willen we kijken naar de mogelijkheden voor groene gevels. Woon u in een gebouw van ’thuis met een kale muur, of heeft u uitzicht op een kale muur en zou u dat graag veranderen? Laat het mij weten. Ik hoor het ook graag als u andere ideeën heeft om uw woonomgeving te verduurzamen. Samen kunnen we zorgen voor een fijn leefklimaat. Niet alleen voor nu maar ook voor de toekomst. Samen ’thuis.

Uw buurtbeheerder Davis Hearn

 

Voorbeeld van een door ons aangelegde groene muur in Eindhoven