Het is voor ons belangrijk dat onze huurders tevreden zijn

Of dit zo is? Dat horen we graag van u! Daarom onderzoeken we regelmatig of u tevreden bent en waar het beter kan. Dit doen we op verschillende manieren. Via ons huurderspanel maar ook via onderzoeken van KWH.

Uw mening helpt ons onze dienstverlening te verbeteren

KWH is een organisatie die namens woningcorporaties onderzoeken onder huurders uitvoert. Dit doen ze steekproefsgewijs. Dit wil zeggen dat ze elke maand een aantal huurders van ons vraagt naar de ervaringen met onze dienstverlening. Een aantal voorbeelden:

  • Handelen wij reparaties goed af?
  • Komen wij onze afspraken na?
  • Lossen wij uw klachten naar tevredenheid op?

Maar ook soms over algemene onderwerpen. Zo is er in juni een onderzoek naar digitalisering.

Het kan dus zijn dat KWH contact met u opneemt. Wij vinden het fijn als u even de tijd neemt om te laten weten hoe u onze dienstverlening ervaart. Zodat wij onze dienstverlening nog verder kunnen verbeteren. 

Woonstichting ’thuis is in het bezit van het KWH-Huurlabel

Dit is een landelijk keurmerk dat staat voor een hoog niveau van dienstverlening van woningcorporaties. In maart ontvingen we de resultaten van de onderzoeken in 2020. Daaruit blijkt dat onze huurders de kwaliteit van onze dienstverlening waarderen met gemiddeld een 7,9! Dit betekent dat wij het KWH-Huurlabel behouden. Daar zijn wij trots op!

Meedenken kan ook in ons huurderspanel

Het huurderspanel bestaat uit huurders die het leuk vinden om af en toe hun mening te geven. Over onderwerpen die voor u van belang zijn, en waar ’thuis zich mee bezighoudt. Wilt u meedenken in ons huurderspanel? Meld u dan aan op de pagina Huurderspanel.