Hoogste punt Michiel de Ruyterstraat bereikt

Het hoogste punt van de 25 energiezuinige sociale huurwoningen aan de Michiel de Ruyterstraat in Aalst-Waalre is bereikt. Donderdag 10 september hebben we onder toeziend oog van het bouwpersoneel en direct betrokkenen de vlag gehesen. De bouw loopt volgens planning en naar verwachting zijn de woningen in maart 2021 gereed.

De sloop en nieuwbouw van deze woningen sluiten aan bij onze duurzaamheidsambities. Het sloopmateriaal wordt zo veel mogelijk opnieuw gebruikt. Een deel van de materialen waarmee we de nieuwe woningen bouwen is weer afkomstig van andere gesloopte gebouwen. Door materialen een tweede leven te geven dragen we als ’thuis bij aan een circulaire samenleving.