In ’t Ven knappen we een groot deel van de woningen op. We maken de woningen weer fijn om in te wonen. Ook worden ze duurzaam. Dat betekent een woning zonder gas, volledig elektrisch.

Het is heel ingewikkeld en duur om bestaande woningen op deze manier aan te passen. In 2018 hebben we 9 woningen al op deze manier aangepast zodat we weten waar we rekening mee moeten houden. Ook kunnen we onze huurders dan beter voorbereiden op de werkzaamheden. In juni start de aannemerscombinatie Van Santvoort en Huybregts Relou met de volgende 68 woningen. Daarna volgt de rest van de in totaal 186 woningen in ’t Ven die we opknappen. Na dit onderhoud hebben de mensen weer een fijne, duurzame woning waar ze prettig kunnen wonen. Daar doen we het voor. Samen ’thuis!