Ketenpartners en ’thuis tekenen overeenkomst voor verduurzaming van haar woningen

Dinsdag 30 mei in Waalre, in de straat Hutdijk tekenden ’thuis, Knaapen Groep, Feenstra, Caspar de Haan en Breman op een bijzondere manier een overeenkomst om het bestaand woningbezit van ’thuis de komende jaren in ketensamenwerking te verduurzamen. In Waalre is het eerste project gestart van de Co²-routekaart. In het eerste project passen we circulaire materialen toe, renoveren we natuur-inclusief en worden de woningen volledige gasloos.

We werken in ketensamenwerking om zo efficiënter resultaten te boeken. Hiernaast willen we kennis borgen en in een intensieve samenwerking bio-based en circulair renoveren op de kaart te zetten.  Hierdoor kunnen we aan ons duurzaamheidsdoel voldoen: ons woningbezit volledig Co2 neutraal in 2050.

Deze ketenpartners gaan projectmatig aan slag volgens de Co²-routekaart. Deze routekaart is een planning van de verschillende complexen die aan de beurt komen tot 2050. Elk jaar wordt de routekaart bijgewerkt. We streven ernaar om de woningen met het hoogste energieverbruik en laagste energie labels als eerste Co² neutraal te maken.

Verduurzaming van bestaand bezit is maatwerk
Elke woning is anders. De maatregelen die de ketenpartners uitvoeren zijn:

  • Het isoleren van de schil.
  • Verwijderen van de gasleidingen.
  • Keuken aanpassen naar elektrisch koken.
  • Aanbrengen van energieopwekking.
  • Vergroening van de buurt/woning t.b.v. de biodiversiteit.
  • Aanbrengen van nestkasten.
  • Nieuwe installatie installeren.
  • Ontkoppelen van de HWA.
  • Regenwater opslag in de buurt.

Bij deze duurzaamheidsmaatregelen werken we zoveel mogelijk circulair en met bio-based materialen.

We zijn trots dat we samen met onze ketenpartners werken aan het Co² neutraal maken van ons bestaand bezit en samen te werken aan een nieuwe bouwcultuur die inzet op bio-based en circulaire materialen. Dit samen zorgt voor een toekomstbestendige woning in een groene en gezonde wijk.

Samen ’thuis