Kraaikamp en ’thuis tekenen raamovereenkomst woonwagens

Dinsdag 19 juli tekenden Kraaikamp en ’thuis een raamovereenkomst voor woonwagens. Kraaikamp is gespecialiseerd in het bouwen van woonwagens. ’thuis en Kraaikamp werkten al vaker samen. Door hun jarenlange ervaring en maatwerk zijn zij voor ’thuis een uitstekende partner die qua bouw goed weet wat past op de woonwagenlocaties, passend bij de cultuur van de woonwagenbewoners.

Het gaat om een overeenkomst van ruim 5 jaar

Die loopt vanaf juli 2022 tot eind december 2027. Deze overeenkomst maakt het voor ’thuis mogelijk om de komende jaren, op verschillende locaties in de regio, nieuwe woonwagens te plaatsen en woonwagens te vervangen die niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd.

In de overeenkomst staan prijsafspraken en afspraken over levertijden en duurzaamheid. De nieuwe woonwagens krijgen zonnepanelen op het dak en zijn gasloos. Ze worden uitgevoerd met een warmtepomp met WTW-unit. Dat zorgt voor de ventilatie en het verwarmen van de woonwagen en  tapwater. Koken gebeurt elektrisch.

“We zijn blij dat we deze overeenkomst hebben getekend,” vertelt Luc Severijen, directeur-bestuurders van ’thuis. “Door de bekrachtiging van de samenwerking en het vastleggen van afspraken kunnen we sneller betaalbare, kwalitatief goede, duurzame woonwagens leveren. Dat is goed voor onze huurders en daar doen we het voor.”