KringSloopWinkel in ’t Ven geopend

Een fijn initiatief waarmee we door hergebruik onze huurders helpen

De woningen van ’thuis in ’t Ven zijn zo’n 70 jaar oud. Een deel van deze woningen is gerenoveerd en een deel wordt gesloopt en daar komt nieuwbouw voor in de plaats.

Een bewoner van de gerenoveerde woning vroeg aan ’thuis of hij een deur uit een sloopwoning mocht hebben. Dat is handig omdat de maten van deze woningen niet standaard zijn. De maten van de sloopwoningen en gerenoveerde woningen komen wel overeen en de materialen uit een sloopwoning passen dus perfect in een gerenoveerde woning. Hiermee is het idee voor een KringSloopWinkel geboren.

De nog te gebruiken spullen zijn door M. Heezen uit de sloopwoningen gehaald. Zo zijn er deuren, rookmelders, trapleuningen, kasten, lampen, gereedschap en nog meer. Die spullen hebben we opgeslagen in ’t Venster, de tijdelijke KringSloopWinkel.

De KringSloopWinkel is geopend op 7 april en is vanaf dan elke vrijdagochtend open. De bewoners van de gerenoveerde woningen in ‘t Ven kunnen daar gratis uitzoeken wat zij kunnen gebruiken in hun woning. De KringSloopWinkel blijft open tot de spullen op zijn.

“Toen we hoorden van deze vraag van de bewoner waren we meteen enthousiast bij ’thuis. Als we dat toch eens mogelijk kunnen maken voor alle bewoners van een gerenoveerde woning in ’t Ven. Dat zou fantastisch zijn. Het hergebruik van materialen past perfect bij de duurzame ambities van ’thuis. Maar ook dat we onze huurders kunnen helpen aan gratis materiaal dat ze goed kunnen gebruiken in hun woning. Zo slaan we 2 vliegen in een klap, bijdragen aan duurzaamheid en zorgen voor een voordeel in de portemonnee van onze huurders,” aldus Matthijs Hulsbosch Manager vastgoed en Duurzaamheid bij ’thuis.

“En waar we ook enthousiast van worden is dat dit initiatief omarmd wordt door de leden van het Duurzaamheidspact,” vervolgt Matthijs. “Toen zij hiervan hoorden zijn zij gaan kijken waar het mogelijk is om dat ook in hun wijken toe te passen. Dat wordt nog verder uitgewerkt. Maar dat is het mooie van het Duurzaamheidspact, leren van elkaar en leren van elkaars initiatieven.”