Nieuwe ontwikkelingen bij ’thuis voor meer biodiversiteit

In de afgelopen 2 jaar is ’thuis bij verschillende complexen gestopt met het verwijderen van bladafval in de plantvakken. Dit om meer schuilplaatsen te geven aan insecten, vogels en kleine zoogdieren. Het zorgt er ook voor dat de grond meer water vast kan houden en beter bestand is tegen droogte. Het beschermt de wortels van planten tegen kou en geeft voeding aan de grond. Hierdoor kunnen de planten beter groeien. Het bladafval op de stoepen verwijderen we nog wel. Deze manier van werken is een groot succes gebleken. Voortaan zullen de medewerkers van Ergon en Ploegmakers het bladafval in de plantvakken bij alle complexen laten liggen.

We hebben de volgende stap gezet om de natuur een handje te helpen
We hebben verschillende soorten nestkasten geplaatst voor verschillende soorten vogels, zoals koolmeesjes, pimpelmeesjes en mussen. Met name meesjes staan er om bekend dat zij overlastgevende dieren, zoals de eikenprocessierups, bestrijden.

We hebben ook vleermuiskasten opgehangen. Vleermuizen zijn erg nuttige diertjes. Een vleermuis kan per nacht wel 3000 muggen opeten. Zo dragen ze bij aan het voorkomen van een muggenplaag. Op geschikte plekken hebben we insectenhotels geplaatst. Met name alleen levende bijen hebben hier een voordeel van. Deze bijen zorgen weer voor de benodigde bestuiving van bloemen, groenten en fruit..

Naast het positieve effect voor de natuur is het ook vooral leuk om te zien hoe de natuur zich kan ontwikkelen zo dicht bij onze woningen. De komende jaren gaan wij verder met het ophangen van nestkasten en plaatsen van insectenhotels. Daarnaast proberen we onze plantsoenen zo groen en biodivers mogelijk te maken en te houden. Dit doen we om de natuur steeds meer ruimte te geven. Want een fijne groene leefomgeving is goed voor dier en mens!