Nieuwe samenwerking voor het gevelonderhoud aan alle woningen van ’thuis

Caspar de Haan, elk®, Van der Meijs en ’thuis tekenden een samenwerkingsovereenkomst voor het gevelonderhoud van de ruim 11.000 woningen van ’thuis. De overeenkomst gaat over een periode van 3 en 12  jaar. De eerste 3 jaar werken we samen om elkaar te leren kennen, vastgoeddata te verzamelen en de uiteindelijke werkvorm te laten uitkristalliseren. Daarna zal gedurende 12 jaar in de samen ontwikkelde werkwijze worden gewerkt. Een unieke samenwerking waarbij we ernaar toe werken dat we (na 3 jaar data verzamelen) een afkoopsom voor het onderhoud van de gevel per archetype kunnen bepalen. Dit is voor  zover we weten in Nederland op deze wijze nog niet toegepast.

“Al jaren werken wij samen met onze opdrachtgevers op basis van RGS. Maar deze samenwerking waarbij we een afkoopsom voor het totale onderhoud van de gevel afspreken, is vernieuwend en uniek. We zijn trots dat we van deze samenwerking deel uit mogen maken,” aldus Geert van der Meijs.  

Cas de Haan vervolgt: “En door deze manier van langdurig samenwerken wordt iedereen in zijn kracht gezet en daardoor blijven we met elkaar innoveren! Het is prachtig om te ervaren hoe wij door ’thuis samen met de andere partners worden uitgedaagd om met zijn 4e invulling te geven aan dit unieke vraagstuk.’’

Door samen te werken bereik je meer en kun je meer

De partners zijn samen verantwoordelijk voor een eenduidige werkwijze en prijs voor het betaalbaar, kwalitatief en duurzaam uitvoeren van het schilderwerk, houtrotschade en betonschade, metselwerkherstel en voegwerkherstel, reinigen en eenvoudig isolatiewerk aan de woningen van ’thuis.

De uitdaging ligt er om één uniforme werkwijze te ontwikkelen. Daardoor is het mogelijk om  een scherpe prijs te maken voor het kwalitatief hoogwaardig onderhoud. Door het maken van gezamenlijk langlopende afspraken kun je meer doen en bereiken. Ook kunnen we van elkaar leren en samen innoveren. En niet te vergeten zorgen voor een hoge klanttevredenheid. Daar tekenen we voor en zetten we ons samen de komende 15 jaar voor in.

Roel van Elk: ”’thuis durft voorop te lopen in nieuwe ontwikkelingen. Dat inspireert ons. We gaan voor een succesvolle en langdurige samenwerking. Als gelijkwaardige partners met één gezamenlijk doel. Dat we halen door steeds op een transparante manier kennis met elkaar te delen en te leren van elkaars vakmanschap.”

Kwaliteit tegen een scherpe prijs door continuïteit in samenwerking

“Met het tekenen van deze overeenkomst verbinden we ons voor langere tijd aan elkaar. Dat zorgt voor continuïteit in de samenwerking wat heel waardevol is in tijd van grote krapte aan kundige mensen in de bouw. Daardoor kunnen we kwaliteit tegen een scherpe prijs blijven leveren. ’thuis haalt hiermee kennis uit de markt en door de intensieve samenwerking kunnen we op vele fronten innoveren en werken aan duurzaamheid. We zijn trots dat we deze overeenkomst met deze partners hebben getekend. We kijken uit naar een waardevolle samenwerking. Samen met onze partners doen waar we voor zijn,” besluit Diana Heesakkers van ’thuis.