Onderzoek huurdersnieuwsbrief

Zo’n drie keer per jaar geven we een nieuwsbrief voor huurders uit. Omdat we willen weten wat onze huurders van deze huurdersnieuwsbrief vinden, hebben we ons huurderspanel in oktober een vragenlijst over de huurdersnieuwsbrief gestuurd. Zodat we deze nog beter kunnen laten aansluiten bij de wensen en verwachtingen van onze huurders.

Dit was ook meteen de eerste keer dat we het huurderspanel bevraagd hebben. We hebben de vragenlijst naar 952 panelleden gestuurd. In totaal reageerden 515 panelleden. Dit is een hoge respons waar we erg blij mee zijn. 

Huurders zijn over het algemeen tevreden over de inhoud en de vorm van de nieuwsbrief

Grote aanpassingen zijn daarom niet nodig. De nieuwsbrief wordt goed gelezen. 46% van de respondenten (ingestuurde vragenlijsten) leest de nieuwsbrief altijd, 34% meestal. Het merendeel van de respondenten (digitaal 64%, papier 74%) leest de nieuwsbrief volledig, of voor een groot gedeelte. Ook vinden zij drie nieuwsbrieven per jaar prima.

De vraag wat de panelleden graag wilden lezen in de huurdersnieuwsbrief heeft veel onderwerpsuggesties opgeleverd. Hier gaan we zeker gebruik van maken. Huurders hebben veelal behoefte aan wijk- en buurtgerichte informatie. Daarom is het goed dat elke gemeente een eigen nieuwsbrief variant heeft, met daarin een wijk- of buurtgerelateerd artikel en informatie van de buurtbeheerder. Het artikel van de buurtbeheerder is het meest populair.
Huurders willen teruglezen als er iets niet goed gaat bij ’thuis en hoe hiermee wordt omgegaan. Dit sluit aan bij hoe ’thuis wil zijn open, transparant en lerend. Dus dit nemen we mee. 

Graag delen we de resultaten van het onderzoek en wat ’thuis hiermee gaat doen.

In 2021 gaan we weer vol enthousiasme aan de slag met het maken van nieuwsbrieven die nog beter aansluiten bij wat u graag van ons wilt weten.

Wilt u ook meedenken met ’thuis?

Dat kan door deel te nemen aan het huurderspanel.

Klik hier voor meer informatie over het huurderspanel en meld u direct aan.