Ontwikkeling Frederik Hendrikstraat en omgeving

Gemeente Waalre heeft, samen met de eigenaren, belanghebbenden en omwonenden, een stedenbouwkundige visie opgesteld voor het gebied rondom de Pracht.

Meer informatie over de plannen en de stedenbouwkundige visie vindt u op de website van de gemeente Waalre.

Wij zijn eigenaar van de Rooische Hoeve en de grond daaromheen. Daarom zijn wij een belangrijke partner in de ontwikkeling van het zuidelijke deel van dit gebied. Op dit moment wordt de boerderij tijdelijk bewoond. Het gebouw is bouwkundig niet om te vormen naar sociale huurwoningen. Daarom willen wij de boerderij graag slopen en op deze plek iets nieuws terugbouwen.

Met deze nieuwbouw geven we invulling aan de gezamenlijke ambitie voor meer betaalbare woningen in de gemeente Waalre. De behoefte aan kleinere sociale huurwoningen, met name voor starters en senioren, is erg groot. Daarom heeft het onze voorkeur om op deze plek appartementen te bouwen. Simpelweg omdat we dan meer wooneenheden kunnen realiseren dan wanneer we kiezen voor grondgebonden woningen. Een bijkomend voordeel is dat bij de keuze voor appartementen bijna alle vitale bomen kunnen blijven staan.

In juni neemt de gemeenteraad een besluit over de stedenbouwkundige visie. Daarna kan ’thuis verder invulling geven aan de plannen.

Hieronder een sfeerimpressie van de invulling van het zuidelijk deel, met zoveel mogelijk behoud van groen.