Ook actief in Oirschot

Donderdag 13 februari ondertekenden wethouder Piet Machielsen van gemeente Oirschot en Luc Severijnen, directeur-bestuurder van woningcorporatie ’thuis, prestatieafspraken. De gemeente Oirschot en ’thuis bevestigen hiermee de intentie om samen sociale huurwoningen in de gemeente Oirschot te realiseren.

Hoewel wij op dit moment niet actief zijn in Oirschot zien wij Oirschot als passende locatie om te investeren. Dit onder andere vanwege de ligging rond de stad Eindhoven. En de volkshuisvestelijke functie die Oirschot daarmee vervult in het stedelijk gebied waarbinnen ’thuis actief wil zijn.

Gezien de grote druk die er in Oirschot en in de regio ligt op de woningmarkt zijn we blij dat we ook in Oirschot kunnen gaan bouwen. De komende jaren realiseren we circa 50 tot 100 woningen in de gemeente Oirschot. Samen met de gemeente gaan we op zoek naar geschikte locaties.

Op de foto, links: Piet Machielsen wethouder gemeente Oirschot, rechts: Luc Severijnen, directeur-bestuurder van woningcorporatie ’thuis.