Op weg naar duurzaam wonen in ’t Look

Al sinds het najaar van 2020 zijn we druk bezig met groot onderhoud in ’t Look. In totaal worden 113 eengezinswoningen en 16 seniorenwoningen opgeknapt en verduurzaamd.

De seniorenwoningen zijn klaar. En inmiddels heeft meer dan de helft van de eengezinswoningen nieuwe kozijnen en isolerende ramen en een nieuw isolerend dak. Ruim 60% van de bewoners heeft ook gekozen voor zonnepanelen. Door al deze isolerende maatregelen wonen onze huurders straks weer in een comfortabele en duurzame woning. En zal het energieverbruik bij de meeste mensen een stuk lager zijn. Eind mei starten we bij verschillende woningen in ’t Look met de werkzaamheden aan badkamer, keuken en toilet. Dit bij woningen waar dit nog niet eerder is gedaan. We hopen in het najaar helemaal te klaar te zijn.

Nieuwbouw Ambachtslaan

Naast het verbeteren van onze woningen in ’t Look gaan we aan de Ambachtslaan ook nieuwe woningen bouwen. Dit omdat er een groot te kort is aan betaalbare huurwoningen.

We gaan de huidige 28 appartementen slopen. Op deze plek komt een nieuw gebouw van 5 woonlagen met in totaal 56 sociale huurappartementen. Het wordt een vernieuwend gebouw met duurzame materialen met veel hout en groen.

De sloop van de bestaande appartementen staat gepland voor begin 2022. Op dit moment is de gemeente bezig met het ontwerp bestemmingsplan. Wanneer het bestemmingsplan door de gemeente ter visie wordt gelegd, kunnen belanghebbenden hun mening hierop geven. Het proces van een bestemmingsplan start voor de zomervakantie en duurt minimaal 6 maanden.